Home

Minősítési elmélet

2. Minősítési elmélet (Goffman) Nem a normaszegés ténye tesz valakit deviánssá a társ. intézményeinek (rendőrség, bíróság, pszich. int.) válaszreakcióján múlik, hogy deviáns-e egy viselkedés - társ.-i helyzettől is függ (roma, néger) folyamat-jelleg: (ismétlődő) tett minősítés, címkézés megerősíti a (interakcionista elméletek: a minősítési elmélet (szimbolikus interakcionizmus), (interakcionista konfliktus elmélet), konfliktuselmélet, exisztencialista elmélet (szociológiai fenomenológia)); Társadalmi kontrol 2. Minősítési elmélet (Goffman) Nem a normaszegés tényetesz valakit deviánssá a társ. intézményeinek ʬrendőrség, bíróság, pszich. int.) válaszreakciójánmúlik, hogy deviáns-e egy viselkedés -társ.-i helyzettől is függ ʬroma, négerʭ folyamat-jelleg: ʬismétlődőʭ tett minősítés, címkézés megerősít A minősítési elmélet szerint a deviancia nem az adott cselekedet különös jellemzője, hanem a minősítésnek (a környezet az egyént, illetve viselkedését normasértőnek ítéli és szankcionálja) a következménye. A minősítési folyamat jellemzője

Az 1960-as években a deviáns viselkedésnek egy újfajta szociológiai elmélete jelent meg, az úgynevezett minősítési elmélet. Ezen elmélet szerint nem magán a viselkedésen, hanem a társadalomnak, valamint egyes erre kijelölt társadalmi intézményeknek (rendőrségnek, bíróságnak, pszichiátriai intézményeknek, stb. Minősítési elmélet (Goffman) Nem a normaszegés ténye tesz valakit deviánssá a társ. intézményeinek (rendőrség, bíróság, pszich. int.) válaszreakcióján múlik, hogy deviáns-e egy viselkedés - társ.-i helyzettől is függ (roma, néger) folyamat-jelleg: (ismétlődő) tett minősítés, címkézés megerősíti az egyén. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Technika Az emberi erőforrások minisztere által 2016. október 24-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési Minősítési v. stigmatizációs elmélet az egyén nem attól válik deviánssá, hogy normaszegő módon viselkedik, hanem attól, hogy a környezete őt devinánsnak minősíti és ennek megfelelően viszonyul hozzá. a társadalom által visszatükrözött kép hatására az egyén önképe is megváltozik és megkezdődik a személyiség. KULTÚRA, ÉRTÉKEK, NORMÁK, DEVIANCIA KULTÚRA Mindazon szellemi és anyagi javak összessége, amit az emberiség története során felhalmozott: tárgyak, tudás, értékek, normák minden emberi közösségnek van kultúrája Eltérések: ugyanazok társadalmi jelenségek, intézmények különböző formái SZUBKULTÚRÁK A társadalmakon belül önálló szubkultúrák léteznek.

problémájaként, elsősorban a minősítési elmélet keretében. / Rácz J. 2001 / - A szabadidőnek nemcsak a telitettsége, de dinamikája, ritmusa is változik, felgyorsul az idő itt is, lásd a vizuális kultúra átalakulását, a videotechnik Végül olyan esettanulmányt mutat be, amely a korábban ismertetett elmélet a gyakorlatban bizonyít. HuGBC tag Minősítési rendszerekről röviden Barta Zsombor fenntarthatósági szakértő, a HuGBC elnöke, BREEAM AP és auditor WELL minősítési rendszer Kurucz Regina okl. építészmérnök, épületenergetikus szakmérnök,. A számítógépes minősítési rendszerek hajlamosak az objektivitásra, konkrét játékos, csapat, regionális vagy stílus elfogultság nélkül. Ken Massey azt írja, hogy a számítógépes minősítési rendszerek előnye, hogy objektíven nyomon követhetik az összes 351 főiskolai kosárlabdacsapatot, míg az emberi közvélemény. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Pedagógiai-szakmai szolgáltató Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag második, javított változata. 4 I. Előszó Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (továbbiakban Útmutató) meghatározza az e

A deviáns viselkedés - Egyéb kidolgozott érettségi tétel

A zsírmentes szárazanyag-tartalom az árkonzekvens nyers tej minősítési rendszer lényeges elemét képezi. EMMONS et al. (1990) szerint a minőségi tejár fő célja, hogy a tejért fizetett (kapott) ár a lehető legpontosabban tükrözze a belőle készülő termék mennyiségét és értékét Elmélet és gyakorlat: AGMI ZRt 1211 Budapest, Központi út 24-26. I. emelet A volt Csepel Művek Gyártelepen, a körforgalomnál. A minősítési eljárást az. MHtE Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (www.mhte.hu) MAROVISZ Roncsolásmentes anyagvizsgáló vizsgaközpontja (www.szemelytanusitas.hu) bonyolítja le

deviancia-elméleti alapok slideum

Működésünk specialitása az elmélet és a gyakorlat egyensúlya: vidékfejlesztési elképzeléseinket a gyakorlatban is kipróbálva szereztünk újabb inspirációt a következő lépésekhez. forradalmian új, közösségi alapú minősítési és információs rendszert dolgozunk ki. Minden tudásunkat megosztjuk veled, cserébe. az úgynevezett minősítési vagy labelling elmélet. (Giddens, 2008) Napjainkban a kriminológia mint önálló tudományág foglalkozik a bűnös emberekkel és a bűnözői magatartás kutatásával. A kriminológiai a legáltalánosabb felfogás szerint elsősorban a bűncselekmények halmazával, mint tömegjelenségekkel foglal Elmélet Akár a nyomástartással és vízminőséggel kapcsolatban keres műszaki információkat, a hidraulikai beszabályozással kapcsolatos adatokat vagy részletes dokumentációt a szelepbeállításokkal vagy a hőmérséklet szabályozással kapcsolatban, mindezt és még sok minden mást is megtalál elméleti adatbázisunkban

HuGBC A környezettudatos építés alapjai videos online

Elmélet aránya: 70 % 3. Gyakorlat aránya: 30 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 2 Időtartama (évben vagy félévben): - 0215-06 Anyagvizsgálati és minősítési feladatok 0216-06 Gépészeti minőségellenőrzési feladatok 0217-06 Konfirmálási feladatok 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-, és. Valamely elmélet hatására megváltozó felfogás és gyakorlat. Elméletalkotás és kutatás. Hosszú távú reflexió a tevékenységről tudományos elméletek felhasználásával. Szisztematikus tapasztalati tanulás, tanórakutatás. (Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, 2013 Elmélet - A személyzeti marketing fogalma, céljai és feladatai a szakirodalomban 17 1.1. A személyzeti marketing kialakulására ható tényezők. 17 1.2. A személyzeti marketing kialakulásának története 19 minősítési modell és annak eredményeinek ellenőrzése céljából alkalmaztam

Sport minősítési rendszer - Sports rating system - abcdef

- Ismeri az építészeti tervezés és az építési tevékenység minőségbiztosítási elveit és módszereit, rálátása van a minősítési rendszerekre. - Választott specializációtól függően az építészmérnöki szakmaterületek közül legalább egy részterületen alaposabb ismeretekkel rendelkezik. b) képessége A klinikai pszichológia egy tudományos integráció, elmélet és klinikai tudás a megértés, megelőzés és pszichológiai alapú szorongások vagy diszfunkciók enyhítésére, és az alanyi jólét, személyes fejlődés elősegítésére. Az alkalmazás középpontjában a pszichológiai vizsgálat és pszichoterápia áll, habár ezen felül a klinikai pszichológusok területe a. Búvártanfolyam, búvároktatás, búvárkodás. Jelentkezz búvártanfolyamainkra, hogy PADI Merülésvezető búvár lehess 1 5. PM Műhely : Projektmenedzsment kritikus emberi erőforrás (HR) kérdései A projektek sikertényezői között jelentős szerepet játszik a projektvezetés (szponzor és projektmenedzser) kompetenciája, az alkalmazott szervezési folyamatok é

A nyerstej minősítés alapjai Sano Magyarorszá

Szemrevételezéses anyagvizsgáló 1

Tanulmányok: Óbudai Egyetem - Informatikatanár (MSc) Neumann János Egyetem - Mérnök Informatikus (BSc) Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szki. - Gazdasági Informatikus Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szki.Informatiku A német szerzői jogi elmélet egyik kivételi körbesemsoroljaa bankjegyeket, továbbá a pénzérméket, postai értékcikkeket. 8 Az indok az, hogy az állami Tehát csak a minősítési eljárás szempontjából, a minősítő szerv és a jelölt viszonyában nem minősül a disszertáció szerzői műnek. Az értekezés a jelölt (a.

Andorka: Bev. a szociológiába_ csak szociológusok ..

 1. den, ami a tanítók felkészülését segíti: óratervek, filmtár, könyvtár. Ahol 1 kattintással cikkeinkről és a tanítói gyakorlat kérdéseiről is véleményt nyilváníthat
 2. Számos elmélet smart city alatt az infokommunikációs technológiák teljes körű kiépítését és széles elterjedését látja. Jellemzően számolnak egyéb aspektusaival is a város Minősítési módszerekként eltérő indikátorrendszert dolgoztak ki.
 3. ősítő vizsgát, a
 4. Képzéseink Felnőttképzési tevékenységek 2017. szeptember 20. A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság, felnőttképző intézményként (felnőttképzési tevékenység végzését engedélyező hatóság nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015,) magas színvonalú oktatás keretében nyújt lehetőséget.

Szóbeli minősítési skála - xcv

Tankönyvvé minősítési határozat. 10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek (elmélet) 10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek (gyakorlat) MKIK 2016 (magas- és mélyépítő technikus stb. minősítési modell translation in Hungarian-German dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

E-learning: Minden kurzus. Kurzuskategóriák: 2021/2022 I. félév 2021/2022 I. félév / Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet 2021/2022 I. félév / Állattenyésztési Tudományok Intézet 2021/2022 I. félév / Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet 2021/2022 I. félév / Élettani és Takarmányozástani Intézet 2021. Hegesztés (MIG/MAG, WIG, AWI, stb. A topicot azért nyitottam, mert abszolut kezdő révén, most jött el az az idő életemben, amikor szükségem lenne hegesztői tudásra és gyakorlatra. Ebből eredően az az ötletem támadt, hogy ezen a fórumon on-line tárgyalhatnánk a hegesztést érintő kérdéseket, ötleteket, mindenféle témákat Az egyéni kiválóság esetében ennek a minősítési rendszernek immár 25 éve az egyik legfontosabb eleme az MTA doktora cím, Kutatási eredményei mind a matematikai elmélet és a számítástudományi algoritmusok, mind a közgazdasági-piactervezési alkalmazások tekintetében jelentősek. A kiválasztási függvény általa. minősítési modell translation in Hungarian-Italian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Erdei iskola előadás I. II. évfolyam 2. félév (NBT_KV115_K2) 1. foglalkozás: Az erdei iskola szervezésbeli és ideológiai fejlődése. Az erdei iskola fogalma. •• iskolaszanatóriumok → szabadlevegős iskola → erdei iskola•• természetismereti nevelés → környezetvédelmi nevelés → környezeti nevelés → fenntarthatóságra nevelé

Képes a sorbanállási elmélet segítségével folyamatok leírására, számszerű jellemzésére, ill. kiszolgáló létesítmények méretezésére. C. Attitűd Közlekedési rendszerek értékelésénél a forgalom lebonyolódását legjobban jellemző mutatószámokat, ill. minősítési rendszereket alkalmazza Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés ( Kifutó szakképesítés!!!. A technika rohamos fejlődésének köszönhetően minden szervezetnél szükség van egy olyan emberre, aki profiként foglalkozik a távközlési hálózatokkal, hiszen ezek adják az alapot a külső, valamint a belső kapcsolattartáshoz is Az emissziós elmélet szerint a műhold útján történő sugárzás a sugárzás megkezdésének a helyén, a műsornak a műholdra való feljuttatásához vezető folyamat kezdetén valósul meg, míg a kommunikációs elmélet (amelynek egy korai változatát Bogsch elméletként is emlegették) azt hangsúlyozza, hogy a. előadás (elmélet) gyakorlat laboratóriumi gyakorlat óraszám (heti): 2 0 1 jelleg (kapcsolt/önálló): - alkalmazási lehetőségeiről és vizsgálati- és minősítési módszereiről. A tárgy részletesen tárgyalja a mágneses mérések anyagvizsgálati alkalmazásait, a lágy- és keménymágneses anyagok típusait, a mágneses. A fesztiválok, a fesztiválturizmus talán nem túlzás, a turisztikai kínálat csúcseseményei. Magyarország, amely Fesztivál-nagyhatalommá nőtte ki magát, turisztikai vonzereje jelentős, de regionális összehasonlításban nem tartozunk az élmezőnybe

Hőszigetelések természete, elmélet és realitá

 1. ősítési módszerekről. A tárgy bemutatja az alapvető roncsolásmentes anyagvizsgálati méréseket és az ezekhez szükséges berendezéseket, vala
 2. ősítési problémák két esetcsoportját különbözteti meg: ismeretlen intézmények, szisztematizálási eltérések
 3. imális kreditérték: 6 kredit. 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 523.
 4. ősítési értékeket összegezzük. (Az A, F, I feladatok a) meghatározásaira adott
 5. ősítési folyamatok, másrészt az elkészült publikációk mu-tatják. A tavalyi évben három disszertáció sikeres védésére került sor. ciális reprezentáció-elmélet a hetvenes évek óta a szociálpszichológiai irányzatok egyik jellegzetesen európai vonulata. A közgazdasági gondolkodás egyik fonto
 6. A pedagógusszerep a foglalkozási szerepek közé tartozik. Sok, kulturálisan és társadalmilag előírt viselkedés jellemzi. A pedagógusokkal szemben a szülők, gyerekek, a fenntartó, de a szélesebb társadalmi közeg is szerepelvárásokat fogalmaz meg (Szabó és mtsai, 2004)

Miteszel.h

 1. ősítési rendszer első elemei már 2020. első félévében láthatóak lesznek, ezek szolgálnak majd alapul, segítségül az új bérek első megállapításához. A
 2. Az elmélet pedagógiai alkalmazásának újdonsága éppen ebben rejlik. Miközben az embert komponenseire bontja, nem felejti el, hogy ezek a komponensek nem különállóan, hanem egy rendszer részeiként léteznek. Éppen ezért az ember legfontosabb komponensei az egzisztenciális vagy létkompetenciák
 3. ősítési rendszer Kurucz Regina 9 Környezettudatos építőanyagok. Életciklus-elemzés az építészetben (LCA), a környezetterhelés számszerűsítése. Dr. Szalay Zsuzsa 10 A környezettudatos építés költségei és nyereségei Pados Gábor 1
 4. Tanfolyamok > Kötelező építész 2013 > III.2 Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok > Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok . Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok . Mindenek előtt szükséges tisztázni, hogy a szabványhasználatra miért van szükség a teljesítéssel (tervezési-, kivitelezési-, üzemeltetési.
 5. Üzemi gyakorlat (Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszék) Üzemi gyakorlat (Borászat és üdítőitalipari technológia) Üzemi gyakorlat (Édesipari és zsiradékipari technológia) (elmélet) Dr. Gillay Zoltán Dr. Kun-Farkas Gabriella DSI707 ZW46BB GW5C39 MNC3FF Kóczán Györgyné dr. Manninger Katalin L5OQPB Dr. Zsom.
 6. ősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés - ötödik javított kiadás elmélet és gyakorlat összhangja óvodavezető 5. Tanévzáró értekezlet Nevelési év eredményeinek értékelése Szakmai beszámolók Vezetői éves beszámoló elfogadás
 7. Folyamat. Folyamat ok a magyar munkaerő -piacon. A magyar munkaerőpiac drámai válto zásai a '90-es évek elején zajlottak le. A hazai munkaerőpiacot három fő tendencia jellemezte: a foglalkoztatottak száma csökkent, a munkanélküliség tömeges méreteket öltött, az inaktívvá válás erősödött. [>>>] folyamat os.

Felvételi tájékoztató. A zeneiskola 2021/2022. tanévre szóló tavaszi felvételije a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet miatt a módosul. A felvételi időpontja: Május 26-án és május 27-én (szerdán és csütörtökön) 15-18 óra között a zeneiskolában (1204 Budapest, Ady Endre u. 98.) Az elmélet lényege, hogy az állapotváltozó vektort további, a belső szabadsági fokok leírására alkalmas dinamikai változókkal kell kiegészíteni. Minthogy azonban a minősítési eljárást inkább tekintem posztmodern dramaturgiájú színdarabnak - ahol a szereplők kezében lévő papírok cseréje nem okoz zavart a.

Elmélet IMI Hydroni

A leggyakrabban felmerülő minősítési, elhatárolási, halmazati kérdéseket ismerteti, megfogalmazza saját álláspontját, táblázatot készített a elemző, az elmélet és a gyakorlat szoros összefonódását bizonyító, továbblépésre ösztönző, nemzetközi kitekintéssel társított, elmélyült tudományos munka.. más bűncselekmények elhatárolási, minősítési, halmazati kérdéseit vizsgáltuk a bírósági döntéssel jogerősen befejeződött ügyekben, 2019-ben pedig a feljelentés elutasításokat, a A maslow-i elmélet gondolat- és fogalomkörét használva, a Új orvosszakmai minősítési rendszer alapján döntenének a jövőben a súlyosan mozgáskorlátozott emberek közlekedési kedvezményeiről - derül ki egy a kormány honlapjára csütörtökön felkerült jogszabálytervezetből Elmélet. A modellrepülés elmélete. Repülőmodellező áramvonal? MMSZ: Információk Az MMSZ alapszabálya (2004) Versenyengedély - kérőlap. Versenyjegyzőkönyv űrlap. Repülőmodellezéshez startlap. MMSZ biztosítási feltételek: Minősítési szintek Repülő. Hajó.

Elmélet aránya: 60% Gyakorlat aránya: 40% A képzés megkezdésének szükséges feltétele: 54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző szakképesítés. Irányítja és ellenőrzi a vendéglátó vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és minőségbiztosítási rendszerek kialakítását, betartását. Szervezési és. dr. Benda József. Őseim 1649-ben, III. Habsburg Ferdinánd német-római császár, német, magyar és cseh királytól nemesi oklevelet kaptak, ( >> leírás) amit I. Ferenc József 1905-ben megerősített és a Marczinfalvai előnevet adományozta hozzá. Szüleim a II A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptembe Dualista elmélet: a nemzetközi és belső jog két mellérendelt rendszer, transzformáció kell. Monista elmélet minősítési eljárás alapján, minősített jelölést kapott, A minősített információvédelem . biztonsági elvei: szükséges ismeret, bizalmasság, sérthetetlenség, rendelkezésre állás,. A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesületének hivatalos honlapja. Tisztelt Helyi Termelők! A VP6-19.2.1.-19-14-17 kódszámú Vidékfejlesztési Program keretén belül Villány-Siklósi Borút Egyesület sikeresen pályázott a Villányi borvidék helyi termék védjegyrendszerének kidolgozására

Minősítési rendszer 5. Keresleti jellemzők a falusi turizmusban, A falusi turizmus helyzete , Trendek a falusi turizmusban 6. Falusi turizmus a fejlesztési politikákban: Utazásszervezés Gyakorlat 2 óra 4 kredit (az elmélet és gyakorlat együtt, egy jegy, gyakjegy). A 2021. szeptember 16-i 50. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja a folyamatosan fejlődő projektmenedzsment szakma egyik alapkérdését - hogy milyen kompetenciákra van szüksége a projektvezetőnek napjainkban, hogy sikeres legyen, valamint hogy ezek a kompetenciák miként fejleszthetők és hogyan mérhetők.

Márciusban Bogdán Tiborné óvodapedagógus minősítési eljáráson esett át. A minősítése 100%-os lett, így 2017. január elsejétől Pedagógus II. fokozatba kerül. Májusban Barta Luca gyakornokunk sikeres minősítő vizsgát tett, ő 2017. január elsejétől Pedagógus I. fokozatba lép Projektek EFOP-1.1.6-17 PROJEKT ZÁRÁSA 2019. június 18. A Szegedi SZEFO zrt. 63 917 482 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése című Széchenyi 2020 pályázati kiírás keretében. A Szegedi SZEFO zrt. 63. Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell összeesküvés-elmélet köztér . 2014.03.03. 06:10. Aszfaltra terepjárót vettek, de továbbadták . Vélhetően nem vált be a VII. kerületi aszfaltdzsungelben az a polgári védelmi célú terepjáró, melyet megvásárlása után kevesebb mint egy évvel a fideszes polgármester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A képességfejlesztés fogalmáról . 1.) Pedagógiai Lexikon, II. kötet, főszerkesztők: Báthory Zoltán - Falus Iván, Keraban Kiadó, 1997. 89.o Kompetenciaértelmezés a keresztyén pedagógiában. testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek. [2] Napjaink köznevelésének központi kérdése a pedagógus-minősítés. Nemcsak, sőt nem is.

Fekete Sándor: Deviancia és társadalom (Comenius Bt

Az elmélet és a gyakorlat egymásba illesztése; A figyelem a tanárra irányul. (tudás, képesség, személyiség fejlesztése, fejlődési képesség) A tanár és partnerszervezeti a mentor példakép, de figyelem középpontjában a hallgató áll. Javasolt, hogy minden a partnerszervezet és az intézmény által közöse - a 2017-es minősítési eljárások során az OH kiírása szerint a pedagógus II. kategóriába jelentkezhet az a pedagógus, aki legalább nyolc év pedagógiai gyakorlattal, valamint pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Ehhez a minősítéshez a szakvizsga bármely szakiránya megfelelő

3ACSRHub.com által kidolgozott CSR minősítési index 4 által kifejlesztett CSR-index. 128 Tanulmányok Deutsch Nikolett - Pintér Éva az ún. erőforrás-többlet elmélet alapján az endogenitás problémáját is számításba kell venni (Waddock - Graves 1997, Schreck 2011). A szimultanitásnak és a kihagyot Méréstechnikai ismeretek (Analitika I.), 11. évfolyam, 2 óra/hét -elmélet. Környezeti elemek vizsgálatának módszerei, kémiai elemző módszerek. Műszaki ismeretek (Környezettechnika I.), 11. évfolyam, 2 óra/hét -elmélet biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők Vizek minősítési rendszerei Vízszennyező anyagok. ^ A határhaszon elmélet szerint az ember addig a pontig dolgozik, amelynél a munka 'határhaszontalansága' - vagyis az a kellemetlenség, hogy egész estig az irodában rostokoljon, vagy hogy szombaton bemenjen dolgozni - meghaladja a munkából származó anyagi előny hasznosságát. Munkájuk hatékonyságát és a munka. (Optimum elmélet topológikus és Banach-terekben nemskalárértékű kritérium esetén) DSc MTA Budapest, 1993 Értekezés címe: Új elvek és módszerek a robotok irányításában és identifikációjában Dr. habil. BME 1994 Kutatási területek. Irányításelmélet, erőművi irányítások Korszerű robotirányítási módszere