Home

Gyógypedagógia fogalma tárgya célja

2. fejezet: A pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya, mérési területei. Mérés és értékelés a gyógypedagógus munkájában. 2.1. A (gyógy)pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya és területei; 2.2. A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis célja szerint; 2.3. A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis. A gyógypedagógia tágabb értelemben a testileg és értelmileg fogyatékos személyek tanulmányozásával és nevelés-tanításával foglalkozó tudomány.Szűkebb értelemben azonban inkább az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatási eljárásának módját jelenti.. A gyógypedagógia lehetővé teszi a sérült emberek fejlesztését. Általános törekvés, hogy e.

2.4. Gyógypedagógiai alapfogalma

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, helye a tudományok rendszerében. A különleges gondozáshoz való jog. Az SNI fogalma. Integráció, inklúzió, szegregáció. ‒ a gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja ‒ a gyógypedagógiai a tudományok rendszerében ‒ a gyógypedagógia határterületei ‒ a különleges bánásmód fogalma ‒ SNI fogalma ‒ az integráció ‒ az inklúzió ‒ a szegregáció ‒ a fogyatékosságok okai ‒ a gyógypedagógia a köznevelés rendszerébe A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja A gyógypedagógia a tudományok rendszerében A gyógypedagógia rövid történeti vázlata A gyógypedagógiai rehabilitáció, habilitáció Az SNI fogalma A fogyatékosság okai Integráció, inklúzió, szegregáció A gyógypedagógia intézményrendszere Gyógypedagógiai diagnózis felállítás

Gyógypedagógia - Wikipédi

Pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata. Határozza meg a nevelés fogalmát, mutassa be a nevelés módszereit! A pedagógia a személyiséggel és annak fejlesztésével foglalkozó tudomány. Pedagógia fogalma : Komplex fogalom, mely jelenti a nevelés elméletét a neveléstudományt, illetve a nevelés gyakorlati megvalósítását vizsgálja, h. mi a tudomány célja, tárgya, részterületei; Gyógypedagógiai fejlődéslélektan: vizsgálja a fejlődés ütemében történő elakadásokat, lemaradásokat - és h. ezek mennyire maradandóak - elve: kórosból → általánosba következtetés. megismeri a kóros folyamatokat - ezáltal következtet a norm. A gyógypedagógia fogalma, modellek A gyógypedagógia tágabb értelemben véve a fogyatékos személyekkel foglalkozó komplex tudomány, melynek tárgya a fogyatékos emberek gyógyító nevelése. A rendellenességek tudományos kutatása a gyógypedagógiában több mint 150 éves múltra tekint vissza

‒ A fejlődéslélektan fogalma, tárgya ‒ A kötődés fogalma, jellemzői ‒ A korai anya-gyermek kapcsolat jellemzői és vonatkozó kísérletei: a gondozó hiánya (Harlow kísérlet) és a kötődés jelentősége (Ainswort és az Idegen helyzet kísérlet) ‒ A hospitalizáció fogalma, jellemző - A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja - A gyógypedagógia a tudományok rendszerében - A gyógypedagógia rövid történeti vázlata - A gyógypedagógiai rehabilitáció, habilitáció - Az SNI fogalma - A fogyatékosság okai - Integráció, inklúzió, szegregáció - A gyógypedagógia intézményrendszere.

2.1. A (gyógy)pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya és ..

Exam 16 December 2018, answers - StuDoc

Ajánlott gyógypedagógusok, pszichológusok, pedagógusok, gyermekorvosok számára. Szerkezeti felépítését tekintve 4 részre oszlik, első részében a gyógypedagógiai pszichológia általános kérdéseit tárgyalja, így a gyógypedagógiai pszichológia fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében, ágai, módszerei stb Kulcsszavak, fogalmak: - A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja - A különleges bánásmód - BTM fogalma - SNI fogalma - Az integráció - A. inklúzió, szegregáció fogalmakat! Mutassa be az óvodai dajka feladatait az SNI-s gyermek gondozásában! A tételhez használható segédeszköz: - - Az integráció fogalma, jellemzői - Az. Kezdetben a beszéd az isteni magasztalás tárgya volt, mert már õk is tudták, hogy a szó a fegyvernél is erõsebben képes hatni, hatalmat, sikert, a A Gyógypedagógiai Szemlelogopédiai számának szerkesztését is ez az inter- és PALOTÁS, G. (1967): A logopédia fogalma, célja és feladatai, a logopédia. gyógypedagógia rendszerében, ismeri a gyógypedagógiai alapfogalmakat, csoportokat és tulajdonságaikat Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, területei A pedagógia szakmai terminusai 10 A szakmai gyakorlat helyszíne: iskolai tanterem; a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda vagy általános iskola. A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakma

Fogalmak. Habilitáció: Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott személyre irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a. A gyógypedagógia szakterülete a speciális nevelési szükségletű gyermekek fejlesztése, A pedagógia önálló tudománnyá válása óta az elmélet és a gyakorlat fogalma állandóan viták tárgyát képezi. A pedagógiai kutatás célja, tárgya és jellemzői. Mi a képzésünk célja? Olyan gyógypedagógusok képzése, akik rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai (orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) korszerű ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással, melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk és. I. A GYÓGYPEDAGÓGIA RÖVID TÖRTÉNETE . A fogyatékosság ténye létező fogalom az ember megjelenése óta. Hogy az egyes fogyatékossági típust mikor, hogyan ítélték meg, mit tettek érte vagy éppen ellene, ez koronként, társadalmi csoportérdek szerint más és másképpen alakult, változott

10.2.1. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, jellemző

 1. A pedagógia tárgya: A gyermek alakításának, fejlesztésének folyamata. Mindig más a célja a fogalma. A követelményekből a gyógypedagógiai intézmények annyit valósítanak meg és olyan időhatárok között, amennyit a tanulók lehetőségei és speciális igényei megengednek..
 2. denekelõtt az A társadalmi struktúra fogalma ugyanolyan szerepet tölt be a szociológiában,
 3. őségi károsodása, amely jellegzetes
 4. ELTE III. éves térképész hallgatók részére. 2000/2001. tanév. 1. A topográfia fogalma, tárgya, célja. 2. A topográfiai térképek jellemzői, méretaránya
 5. Közösen fejleszteni tudjuk az amúgy lassabban fejlődő szenzoros érzékelést-észlelést, finom. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése tárgya, célja, feladatai A gyógypedagógia interdiszciplináris tudomány- tudományok közti tudomány
 6. t tudomány. A gyógypedagógiai gyakorlat. A gyógypedagógiai pszichológia tárgya. A fogyatékos embercsoportok megismerése, jellemz őik. A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében.
 7. 6. A képzés célja Részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve az előkészítésében Szabadidős tevékenységet végez A távollévő tanárt helyettesíti az óráján 54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Intézményi szintű tevékenységet lát el Felügyeletet lát e

A beszédpedagógia fogalma: 7: A beszédpedagógia tárgya és célja: 7: A beszédpedagógia gyógypedagógiai vonatkozásai: 9: A társadalmi kommunikáció szerveződése, formái és eszközei: 11: A beszéd és kommunikáció: 11: A beszéd funkciói: 13: A közlési csatornák: 15: A beszéd mint körfolyamat: 19: A beszédfolyamat. A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, területei. x x A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei x. A szociometria x A didaktika fogalma, tárgya és helye a tudományok rendszerében. x A szociálpszichológia fogalma. 3. Szociálpszichológia. Témakörök Követelmények középszinten. Követelmények emelt szinten 3.1

Az egészségnevelés és -fejlesztés fogalma, célja, feladatai, követelményei, története. Az egészségnevelés lépései, a csoportmunka jellemző vonásai, módszertana. Az egészségnevelő személyisége, szerepe az egészségnevelésben. N_eg05 Élettan-Kórtan I. N_eg06 Élettan-Kórtan II 3.1. Az egyezmény tárgya és célja szerinti, a szövegösszefüggéseket tekintetbe vevő elemzés 6 3. A 12. cikk szövege szerinti elemzés 10 3.1. A főbiztos jelentése 10 3.2. A 12. cikkely öt bekezdése mint fordítási feladat 11 4. Összefoglalás 15 4.1. A Polgári törvénykönyv reformja 15 5. A TD alapelvei - újralátogatva 1

1 - Pedagógiai alapok - StuDoc

Az akadálymentesítés fogalma, formái az egyes fogyatékossági típusokban. Szakképesítés: 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója SNI, integráció, inklúzió, szegregáció. Kulcsszavak, fogalmak: - A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja - A különleges bánásmód - BTM fogalma - SNI fogalma - Az integráció - A Az inklúzió mint pedagógiai fogalom, vagy inkluzív pedagógia 2002-ben még nem szerepel az Akadémiai Kiadó által megjelentetett magyar nyelvű idegen szavak szótárában. A pedagógusok viszont már jó néhány évvel a szótár megjelenése előtt, a mindennapok gyakorlatában találkoztak a fogalommal, azóta egyfolytában.

Gyógypedagógiai pszichológia - Skultéti-Szabó Katalin

Tanulás: egy folyamat, tapasztalatok és ismeretszerzés eredményeként kialakuló tartós viselkedésváltozás pedagógiai értelemben: oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása, képességek fejlesztése pszichológiai értelemben: minden változás, amely külső hatásra, tapasztalásra, gyakorlás révén jön létre A tanulás formái. Válassz több 10 000 könyv közül! Könyvek már 400 Ft-tól, újdonságok, klasszikusok, bestsellerek, könyvajánlók. Rendelj online egyszerűen a bookline online könyvesboltból

A diagnosztikai alapon szerveződő gyógypedagógiai intézményrendszer-nek viszont évszázados hagyományai vannak a térségben. Nem csak hazánkban, de a rűsége a vita tárgya, sőt, több helyütt már abban is egyetértés mutatkozik, hogy melyek a nek célja a modellváltás volt, a gyermek speciális elhelyezésétől az. A fogyatékosság és megváltozott munkaképesség fogalma jogi kontextusban.....13 2.1.3. A fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség statisztikai mérésekben használt A vizsgálat célja és tárgya (pl. jog, gyógypedagógia) szakirodalmát is felhasználni. A primer kutatás irányvonalának kiválasztásában szerepet.

2.2.6. Az oktatás fogalma, célja, a didaktika alapelve

A mozgássérültek által használt gyógyászati segédeszközök 0. 11 év. by Eszter Nagy in 1. félév, 2009-2010, Babes Bolyai tudományegyetem, Gyógypedagógia, Pszichológia távoktatás. A szomatopedagógia fogalma, célja, a mozgássérültek fejlesztése . Van Remény. Zsanett és Halmozottan Sérült Gyermekekért Alapítvány bizonyításra, hogy a fogyatékosság fogalma, annak tartalma és terjedelme tekintetében nincs teljes megegyezés a szakterület, illetve a kapcsolódó szakterületek (például orvostudományok, gyógypedagógia, neveléstudomány stb.) szakemberi között, s a fogalomnak mind orvosi, min Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia. ADHD Autizmus A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésének és nyilvántartásba vételének célja. 6.2. A bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartásba vétel rendszere A munkahigiéné fogalma, tárgya. 9.2. Általános környezet-egészségügyi kérdések. 9. A gyógypedagógia alapfogalmai, különleges bánásmód, SNI, inklúzió, integráció, szegregáció. x. A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a tudományok rendszerében. x. A személyiség-lélektan fogalma fajtái, feltételei. A különböző életkorok jellemző. A képzés célja. A gyógypedagógia alapfogalmai, különleges bánásmód, SNI, inklúzió, integráció, szegregáció x A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a tudományok rendszerébe

Illyés Gyuláné: Gyógypedagógiai lélektan I

 1. Gyógypedagógia Intézeti Tanszék AA21 PaedDr. Annási Ferenc Tárgy követelménye: Tárgy heti óraszáma: Tárgy féléves óraszáma: Vizsga 0/0/0 10/0/0 Oktatás célja: Tantárgy tartalma: 10/7/2013 2:02:40 PM NEPTUN.NET Egységes Tanulmányi Rendszer
 2. A gyakorlati képzés megvalósítására vonatkozó speciális feltételek: - A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, kutatási területei - A nevelés fogalma, jellemző . A gyógypedagógia / Heilpadagogik / fogalma a 19-20. sz. fordulóján terjed el Európában - Speciális gyermekotthon: - ideiglenes hatállyal tartós vagy.
 3. Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service; RETORIKA A retorika rszterletei A retorika fogalma trgy
 4. 1 K E R E T T A N T E R V a PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: 4 0119 0

Kozmutza Flóra - Wikipédi

Gyógypedagógia Intézeti Tanszék AA21 Annási Ferenc Tárgy követelménye: Tárgy heti óraszáma: Tárgy féléves óraszáma: Vizsga 0/0/0 10/0/0 Oktatás célja: Tantárgy tartalma: 2014.10.03. 14:48:44 NEPTUN.NET Egységes Tanulmányi Rendszer 1. Tárgytematika Félév: 2014/15/1 Az oktatáselmélet fogalma, tárgya. A könyv megismertet a tudományos kutatás tervezésének és publikálásának lényeges kérdéseivel; a pedagógiai kísérlet, a megfigyelés, a tesztkészítés, a tartalomelemzés, az interjúkészítés és a kérdőíves kikérdezés metodikájával; a leíró és a matematikai statisztika alapvető módszereivel. Nélkülözhetetlen a minőségbiztosításban, iskolaértékelésben. A szomatopedagógia fogalma, célja, a mozgássérültek fejlesztése. Tóth Judit jegyzete alapján. A szomatopedagógia a mozgáskorlátozottság és annak következményei okozta sajátos nevelhetőségi feltételeket figyelembe vevő, a fogyatékosság korrekciójára irányuló speciális gyógypedagógiai tevékenység Beszéd fogalma. A beszéd összetett hangokból áll. Az alaphangok frekvenciatartománya kb. 80 Hz-től 1000 Hz-ig terjed. Felhangokkal együtt a beszéd frekvenciatartománya eléri a 8000 Hz-et, de a 4000 Hz feletti összetevők nagyon gyengék Mivel a beszéd összetett folyamat, ezért sokféle beszédzavar van, például pöszeség, dadogás, hadarás, diszfónia

A szegregáció fogalma, a szegregáció szociológiai fogalm

Kvantitatív és kvalitatív neveléstudományi kutatások. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, jellemzői, megtervezése. Adatok gyűjtése, elemzése, értelmezése. A tanulói megismerés célja és etikai dilemmái. A megismerés lépései és módszerei (megfigyelés, kérdőív, interjú, dokumentum-elemzés) A fentiek keltette kavarodáson nem sokat segít a vonatkozó 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról sem, ahol a gyermek- és ifjúsági tábor-t leíró szövegrészből egyszerűen kimaradtak a nem létesítményekhez kötött, azaz mozgótáborok: a vándor-, a vízi és a kerékpáros, de az. Jelenleg a 2020/21-es év tavaszi félévének meghirdetett kurzusairól olvashatsz, de félévről félévre frissítjük majd a kínálat listáját. A kurzusok típusa (kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) a szakkollégistákra vonatkozik. Kurzusainkat minden ELTE-s hallgató felveheti, ez esetben számukra. Tétel cím. Kulcsszavak. A pszichológia tárgya, fogalma, irányzatai. A kutatási és vizsgálati módszerek. A pszichológia és a nevelés kapcsolata A pedagógia tudomány célja, tárgya, feladata, szaktudományai, kapcsolatai, kutatási területei, módszerei A tudomány a társadalom módszeres úton szerzett ismereteinek logikus rendszere a történeti fejlődés egy adott fokán, melyet definíció, alapfogalmi rendszer és sajátos módszerek jellemeznek

Video: Gyógypedagógia Jegyzetek könyvek gyűjtemény

A nevelési valóság tudományos megvilágítás

Gyógypedagógia alapképzési (BA) szak bemutatás

Kvantitatív és kvalitatív neveléstudományi kutatások. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, jellemzői, megtervezése. Adatok gyűjtése, elemzése, értelmezése. A tanulói megismerés célja és etikai dilemmái. A megismerés lépései és módszerei (megfigyelés, kérdőív, interjú, dokumentum-elemzés) Tárgya jószerint körülhatárolhatatlan. Ugyanarról szól, amiről a világirodalom legnagyobb remekművei: az emberről. Az ember sorsának - születése körülményeiből, környezete adottságaiból, az őt körülvevő társadalom értékvilágából óhatatlanul következő és bárki máséval összehasonlíthatatlan - alakulásáról Reneszánsz: univerzális ember Felvilágosodás: hasznos ismeretek 19-20. század: erkölcsösség, műveltség, sokoldalúság A NEVELÉS CÉLJA NAPJAIKBAN A nevelés célja: a művelt, szuverén, érdekeit objektíve érvényesíteni tudó, öntevékeny, magatartásában egyetemes értékeket követő személyiség kialakítása A NEVELÉS Fogalma: A nevelés olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy az egyént életfeladatai megoldására képessé tegye

A nyelvi késés fogalma, megnyilvánulási formái, tipikus következményei. A nyelvfejlődési szűrés és a logopédiai fejlesztés lehetőségei, eszközei, módszertana és a vonatkozó jog szabályozás. É. Kiss K.-Kiefer F.-Siptár P. (2004): Új magyar nyelvtan. Budapest, Osiris: A mondattan tárgya: 17 A gyártási tétel célja (klinika, toxikológia, stabilitás, validálási) Analitikai eredmények (számszerűen, nem csak megfelelt) 50 Gyógypedagógia tételek - EDULINE . Alapfogalmak A gyógyszertan fogalma , tárgya Az orvosi gyógyszertan az emberi szervezet és olyan vegyi anyagok kölcsönhatásával foglalkozik, amelyek a. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken. Amikor az ember egy könyv megírásához fog, akkor végiggondolja, hogy mi célja is van a művel és mi indokolja a munka elvégzését. Úgy gondolom, hogy ennek a könyvnek a megírását mindenekelőtt az indokolta, hogy számos olyan szociológiai aspektusa van a gyógypedagógiának 1. amellyel a gyógypedagógiai szakirodalom rendszerint nem vagy csak mellékesen foglalkozik, de a. A pszichológia alapjai: 7: A pszichológia fogalma, tárgya, feladata: 7: Mi a pszichológia? 7: A pszichológia területei: 9: A pszichológia módszerei: 1 M e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a 9/ . dr.Dudás László n Kognitív pszichológiai alapok A kognitív pszichológia a megismerés folyamatát kutatja

6.5. A lelki egészségfejlesztés fogalma, célja és módszerei. Ellenőrző kérdések. Irodalomjegyzék. 7. LELKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS KÖZÖSSÉGI MENTÁLHIGIÉNÉ AZ ISKOLÁBAN (Kis Bernadett) 7.1. A köznevelési intézmények és a lelki egészség. 7.2. A mentálhigiéné irányzatai és fogalma. 7.3 1.1. Az Üzletszabályzat célja, tárgya Az Üzletszabályzat célja a közműves szennyvízelvezetéssel és kezeléssel, mint közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek Szolgáltatóra és Felhasználóra vonatkozó szabályainak rögzítése A gyógypedagógia fogalma: Az a tudomány, mely a fogyatékkal élő emberek életének tanulmányozására támaszkodva, az ő oktatásuk, nevelésük, rehabilitációjuk kérdését vizsgálja, életvezetésük segítésének problematikáját tanulmányozza az elméletben és a gyakorlatban egyaránt. A gyógypedagógia tárgya

A gyógypedagógia fogalma a 19. és 20. század fordulóján terjedt el Európában, elsősorban német nyelvterületen (Heilpa..dagogik).Magyarországon az 1880-as években találkozunk először a gyp. fogalmával, Frim Jakab honosítja meg, elsősorban az értelmi fogyatékosokra vonatkoztatva Megismerési folyamatok/lelki jelenségek. A képzés további célja, hogy gyógypedagógiai területen szerzett gyakorlat Egyéb feltétel(ek) nincs Képzési program óraszáma: 9 óra, ebből 5 elméleti óra, 4 gyakorlati óra A szervezetfejlesztés fogalma, tárgya, a szervezetfejlesztés folyamata. 2. Szervezeti struktúrák és szervezeti kultúrák használt kifejezés szélesebb körű fogalom, mint a neveléstudomány. Komplex fogalom, mert magában foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát egyaránt. A pedagógia fogalma átfogja a tényleges, valóságos nevelési - oktatási - képzési gyakorlatot. Tárgya a gyermek alakításának, fejlesztésének folyamata. Ha az

1 A személyiség fejlődésének szakaszai. A szocializáció fogalma. Önismeret célja. Énkép, én-ideál. 2 Alapvető nevelői attitűdök. Hibás nevelői magatartásmódok. Emberi kapcsolatok alapjai. Bizalom és bizalmi helyzetek 3 Az én struktúrája. Az önnevelés és lehetőségei. Közösség, mint az önismeret forrása, segítője Academia.edu is a platform for academics to share research papers A mechatronika fogalma, tárgya A mechatronika hallatán még azok is, akiknek nincs műszaki érdeklődése, két dologra szoktak gondolni a mechanikára és az elektronikára. A Mechatronics angol kifejezést több mint negyedszázada japán mérnökök alkották meg és valóban az volt a céljuk hogy fejezze ki a mechanika (a gépészet A gyógypedagógiai megközelítésű szakirodalomban a szociális/társas kommunikáció fogalma gyakran a pragmatikai nyelvhasználat szinonimájaként fordul elő.2 A gyógy-pedagógia és a nyelvtudomány pragmatikaértelmezései számos ponton különböznek egymástól, jelen tanulmánynak nem célja ezen eltérések bemutatása