Home

Önértékelési terv

Önfejlesztési terv - Dokumentummint

Önértékelési terv 2015/2016-os tanév Készítette: Belső Önellenőrzési Csoport Hajdúszoboszló, 2015. szeptember 30 ÖNFEJLESZTÉSI TERV XY GIMNÁZIUM Ikt. sz. : Nap / Hónap/ Év Pedagógus neve: oktatási azonosítója: Az önértékelés időpontja: 2017. szeptember-október A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei. 7. Éves önértékelési terv készítése 8. Öt évre szóló önértékelési program készítése 4. Az önértékelés tervezése Az önértékelés Szintjei: pedagógus önértékelés, vezetők önértékelése, intézményi önértékelés. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a szintekhez tartozó területeket és a módszereket Éves önértékelési tervek. Felelőse: önértékelési csoport. 2. Személyiség- és közösségfejlesztés A diákönkormányzat működésének, közösségépítő szerepének növelése. Az információcsere hatékonyságának növelése a pedagógusok és a diákok

2017.évi önértékelési dokumentum minták (óvoda, általános ..

  1. őségbiztosításáról
  2. ták (óvoda,általános iskola
  3. denki számára kötelező 2. Érvényesség: 2015.09.01-től 2016.08.31-i

Önértékelési szabályza

Önértékelési terv - József Attila Gimnázium és

A vezető önértékelésére az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében kerül sor, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat főbb lépései a következők: 1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák. önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a való-ságban is nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés mi-nőségbiztosításáró

önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében. Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. Az önértékelési csoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM:201226 2016/2017.tanév Készítette: Dancsó Rozália Belső Értékelési Csoport vezetőj Kesz fejlesztesi terv óvodapedagógusoknak a child. Az éves önértékelési terv Miután az intézmény elkészítette az ötéves önértékelési programját, az abban foglalt feladatok megvalósítása az adott nevelési évre vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik Önértékelési csoport vezető: A csoport vezetője az éves önértékelési terv elkészítése mellett koordinálja a csoport működését, nyomon követi a folyamatokat, és az intézményvezetőjével részt vesz a pedagógusok önértékelésének óralátogatásában. Az önértékelésben résztvevő kolléganőke illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az első önértékelési ciklus még nem fejeződött be, de a vezető példaként kívánt elől járni, így

Kész Önfejlesztési Terv Óvodapedagógusokna

(DOC) Iktatószám: Intézményi Önértékelési Program (MINTA

Önértékelési sza

  1. önértékelési terv Egymást segítő, egymásra odafigyelő emberi kapcsolatok kialakítása Egyenlő teherviselés biztosítása Óvodavezető Óvodavezető helyettesek Pedagógiai Program SZMSZ Munkaterv 5 évre szóló intézményi 2. Munkatársak közötti Jelenléti íve
  2. Pedagógus szakmai fejlődési terv sablonja. A szaktanácsadói látogatás utolsó mozzanata a pedagógus szakmai fejlődési tervének (PSZFT) elkészítése, melyet a pedagógus a szaktanácsadóval közösen készít el az alábbi sablon segítségével. A szakmai fejlődési terv célja, hogy a szaktanácsadói konzultációval.
  3. Eves önértékelési terv elkészítése A pedagógus önértékelés megvalósítására vonatkozó eljárásrend 2.2.1. 2.22. A pedagógus önértékelési eljárás szakaszai A pedagógus önértékelés során felhasznált adato ; önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a Eves.
  4. önértékelési terv Egri Dobó István Gimnázium. 2 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről Köznev tv. 2. 326/2013. (VIII.30) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotta
  5. Éves önértékelési terv 2015.2016. tanév kézdi 2 I. Az önértékelés és jelentősége Az önértékelés törvényi háttere: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról - 20/2012. (VIII. 31.

(Az önértékelési kézkönyv pedagógiai szakszolgálatok számára dokumentumból) A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 1 Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. A dokumentumok összehangolása (PP, SZMSZ, Intézkedési terv) az elmúlt években megtörtént. A vezető (maga is szakértő/tanfelügyelő) a éves önértékelési terv határozza meg. - Az öt évre szóló önértékelési program tartalmazza az előkészítésre, a megvalósításra, valamint az önértékelés értékelésére, minőségbiztosításár Az önértékelési terv részeként időarányos végrehajtási tervet is készíteni kell. Mindezeket rögzíteni kell az informatikai támogatói rendszerben. Két - három havonta értékelni kell az elvégzett és a hátra lévő feladatokat, le kell szűrni a tapasztalatokat

- Pedagógus - önértékelési szakasz (kérdőív, elvárások teljesülésének vizsgálata, öt évre szóló önfejlesztési terv készítése) A felelősök végzik az óralátogatást, dokumentumelemzést, interjút. A kérdőíves felmérésért az Önértékelési csoport vezetősége a felelős Éves önértékelési terv 2016-2017. tanév kézdi 3 2. terület: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. 3. terület: A tanulás támogatása. 4. terület: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,

Intézményi Önértékelési Éves Terv 2017/2018 tané

Intézményi Önértékelés 5 éves - átfogó - önértékelési program 2015/2016. tanévtől 2019/2020. tanév végéig Éves intézményi önértékelési terv 2015/2016. tanévr Éves önértékelési terv 2015/2016. tanév SzemélyiségAz intézményi önértékelési tervből kijelölt részfeladat: - és közösségfejlesztés Az intézményi önértékelésben résztvevő pedagógusok felsorolása: 2015/2016 I. félév 2015/2016 II. félév 1 Aish ling Ruth Dundee 1 Berta Somogyi Tamá

Önfejlesztési terv sablonja, az önfejlesztés

Önértékelési terv befejező dátuma: 2023.02.02. Kiemelkedő területek felsorolása Önértékelés területe Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a stratégiai és operatív tervek összehangolására Academia.edu is a platform for academics to share research papers Az önértékelés célja Az önértékelés fókuszában az. Önértékelési csoport felkészítése. Nevelőtestület . tájékoztatása. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása, feltöltése (meglévő dokumentumok + szokások, kialakult intézményi gyakorlatok alapján) 2016-os . tanfelügyeleti és minősítési . terv ismeretében a pedagógusok önértékelésének megkezdése. Teendők Intézkedési Terv 5 Önértékelési program, éves önértékelési terv megvalósítása. Pedagógiai program és SZMSZ rendszeres aktualizálása. Intézkedés() neve/azonosítója: Bűnmegelőzési Program bevezetése - 5 évre Intézkedés célja, indokoltsága: magatartásproblémák, fegyelmezési problémák kezelésér

Önértékelési Terv: 2016 - 2021 3 I. Törvényi háttér A 2015 / 2016. tanévi önértékelési feladatokat módosító jogszabályváltozások nyomán jelen terv az alábbi törvények és útmutatások alapján készült: 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65.§, 86-87§) 2 Éves önértékelési terv 2016. A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és fejleszthető területeit az egyes értékelési területeken belül önfejlesztési tervek, és az intézményi intézkedési terv. 2 A határidős feladatok és dokumentációk elkészítésének ellenőrzése, értékelése a tanévzáró értekezleten. 2 Feladatok ütemezése az Intézményi Önértékelési terv (2017) alapj Mikszáth Kálmán Líceum Éves önértékelési terv 2017/2018 3 1. Jogszabályi háttér Az intézmény 2017/2018. tanévre szóló önértékelési terve a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai, valamint az Oktatási Hivata Hogyan történik a tervek megvalósítása? 1.3.9. A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv, stb. aktuális céljai, feladatai.) Megvalósul. 1.3.10

Éves ÖnÉrtÉkelÉsi terv elkÉszÍtÉse becs vezetŐ tanÉvnyitÓ Értekezlet i/2. a nevelŐtestÜlet tÁjÉkoztatÁsa vezetŐ becs i/3. Éves ÖnÉrtÉkelÉsi terv elfogadtatÁsa nevelŐtestÜlet vezetŐ ii/1. iratmintÁk elŐkÉszÍtÉse oktatÁstechnikus okt. t. szeptember 15. ii/2. az ÉrtÉkelŐk felkÉszÍtÉse becs becs ii/3 Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. A 2016/2017-es és a 2017/2018-as munkatervekben tervezett pedagógus önértékelések nem történtek meg. 1.1.6 . A pedagógus kollégák bevonása az önértékelési munkába 6.4.1 ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elérhetővé teszi később a tanfelügyelő szakértők számára). A

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV - Berse

- Intézményi Önértékelési Szabályzat elkészítése: 2016. szeptember 1.-jén a nevelőtestület elfogadta, az intézményvezető jóváhagyta az Intézmény Önértékelési Szabályzatát, és az erre épülő 2016/2017-es nevelési évre szóló Éves Önértékelési tervet, mely alapján a vezető, két pedagógus és az intézmén 1 Debreceni POK javaslatára ez az önértékelési terv azonos a januárjában központilag megjelenő, a felületen érvényesített önértékelési szempontrendszerrel: pedagógusra és intézményre vonatkoztatva egyaránt. 2 Ezeket a személyes információkat külön, Önértékelési Kézikönyvben rögzíti Továbbképzési terv Célunk, hogy óvodánk közössége a gyermekek ellátásához, nevelő-fejlesztő munkájához szükséges szakmai ismereteiket bővítsék, fejlesszék. Az Éves Beiskolázási terv megvalósítása, a módosítások figyelembevételével. A tanfelügyeleti eredmények megerősítése és az ú Önértékelési kézikönyv az általános iskolák számára 3. Kiemelt célok Iránymutatás az intézmény pedagógiai - szakmai munkájának fejlesztéséhez A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten 4 A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezé

1.2.2.1. Elvárás Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) A 2016/2017 Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az intézmény az önértékelést saját tervének megfelelően, pontosan végzi. 1.1.6. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel Az önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. A közoktatásban zajló folyamatokat rendszeresen nyomon követik, ezekhez igazod

Önértékelési . TERV ÉS . szabályzat. Tartalom. 1. Az önértékelés alapja3. 2. Az önértékelési munka célja3. 3. Az önértékelés elvárt eredményei:4. 4. Az intézmény és az intézményegységek viszonya az önértékelésben4. 5. Az intézményi önértékelés kapcsolódása az intézményi dokumentumokhoz Az önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az intézményi önértékelés az első ciklusban van, előzményei nincsenek Tagintézményi önértékelési terveket a tagintézmény nevelőtestülete véleményének kikérésével a tagintézmények vezetői - a gimnázium esetén a főigazgató - adják ki, akik felelősek a tagintézményre vonatkozó önértékelési terv tartalmáért és az abban foglaltak végrehajtásáért

Pedagógus szakmai fejlődési terv sablonja Oktatáskutató

Éves önértékelési terv tartalmazza mely pedagógusok önértékelésére kerül sor..Az intézkedési tervet az intézményi sajátosságok figyelembevételével alakítja az intézményvezet ő,segíti a BECS csoport munkáját a terv megvalósulását figyelemmel kíséri 1.8 A terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat. Az éves önértékelési tervnek meg kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek (tanulók

BUDAORSI MAKSZEM OVODA 2040 Budadrs. Patko u. 2. MUNKATERV 20201202r Intezmeny OM- azonosit6j a : 202684 Legitim6ci6s elj6ras Nevel6testtlet nev6ben: Yarga Szilvia Alkalmazotti ko zo s s6 g nev6b en :.t ( n [o,Cvrt e [uo,o olo Dto^- '-v - Önértékelési - minőségirányítási éves terv 2017/2018-as tanévre Az iskolai -ötévre szóló- Önértékelési-minősgirányítási stratégiai programunk 3. és 4. fejezetére építve minden tanévben elkészítjük az önértékelési-minőségirányítási aktualizált éves tervet. 1. Pedagógus önértékelé modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása fejlesztési tevékenység egyik eredménydokumentuma. A Közös Értékelési Keretrendszer (angol megfelelője: Common Assessment Framework, CAF) egy teljes körű minőségirányítási eszköz, melynek célja a szervezeti hatékonyság javítása. - Az intézményi éves önértékelési terv elkészítésének határideje minden évben a tanévnyitó értekezlet. - Az ötéves értékelési program elkészítésének határideje az 5. évet követő tanévnyitó értekezlet. - Az önértékelési program módosítására, a vezető, a BECS tagja, a tantestület vagy Középtávú önértékelési terv (5 év) Határidők. Szintenként a feladatok évekre bontva. Határidők, felelősök. Rövid távú önértékelési terv (1 év) Határidők, felelősök. Bevont személyek és feladataik. Információátadás szabályozás

Önértékelési csoport létrehozása 3. Intézményi elvárásrendszer meghatározása 4. Az öt évre szóló önértékelési program elkészítése 5. Az éves önértékelési terv elkészítése 6. Az érintett pedagógusok önértékelése 7. Vezető értékelése (amennyiben esedékes) 8. Intézményi önértékelés adott évre vonatkoz Fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018. november 01. A diákok önértékelési és az egymás érté-keléséhez szükséges készségeik fejlőd-nek. Javulnak a tanulás eredményei. A fejlesztő értékelés módszereit és tech o együttműködik az önértékelési csoport tagjaival, o határidőre elkészíti az intézkedési terv tervezetét, o az intézkedési tervet a nevelőtestülettel megvitatja, a nevelőtestületi véleményeket az önértékelési csoporttal együttműködve beépíti a tervbe

Az önértékelési szabályzat, az önértékelési program és az önértékelési terv alapján az intézményi, a vezetői és a pedagógus önértékelési munka elkezdése és folytatása - 2015. október 1-től Éves önértékelési terv 2019-2020. tanév kézdi 3 5. terület: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. 6 önértékelési terv a nevelőtestület jóváhagyásával készült el. A feladatokról tájékoztattuk év elején szülői értekezletek keretében az érintett szülőket is, akik jelezték, hogy nem kívánnak a pedagógus önértékelések folyamatában aktívan részt venni Önértékelési csoport létrehozása 2. Tájékoztatás (nevelőtestület, szülők) 3. Intézményi elvárás rendszer meghatározása, kidolgozása 4. Tervezés ( intézmény 5 éves programjának elkészítése, éves önértékelési terv készítése) 5. Megvalósítás ( kijelölt pedagógusok önértékelésének lefolytatása. Önértékelési tervben szereplő óvodapedagógus nevelő munkájának megfigyelése. Csoport látogatás, önértékelő beszámoló, dokumentumok ellenőrzése. önértékelési terv szerint. 2020.10-11. 2021.03-04 . BECS +kijelölt óvodapedagógusok. Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelés

Eves önértékelési terv készítése. Az önértékelés tervezése Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetók, intézmény. Mindhárom szinten a külsó tanfelügyeleti ellenörzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminósítés. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Rendszeresen nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó programot dolgoznak ki. (PP, Munkaterv, beszámolók) 1.1.6 A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik. Támogatást az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt. A folyamat minden tanévben az alábbi főbb lépések mentén történik. 1. A részletek egyeztetése az érintett pedagógussal. A bevonandó partnerek közös meghatá

Önfejlesztési terv - Dokumentumminta

18. Intézményi/Tagintézményi Önértékelési Éves Ter

Önértékelési terv befejező dátuma: 2023.02.02. Kiemelkedő területek felsorolása Önértékelés területe Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a stratégiai és operatív tervek összehangolására. A nevelőtestület bevonásával kialakított dokumentumokban (tervekben). önértékelési terve szerint Nagy Gézáné Varga Lászlóné Szpin Szilvia Egeresi Ágnes László Lászlóné Vandlik Julianna 2019.10. hó 2019.11..hó 2020.01. hó 2020.02. hó 2020.03. hó 2020.04. hó Tanfelügyeleti ellenőrzés Királyné Egri Mónika, vezetőként Intézményi tanfelügyelet 2020 évben 2020 évbe Önértékelési csomagunk alkalmas arra, hogy az éves munkaterv szerinti ütemezésben támogassa az éppen aktuális önértékeléseket. A részdokumentumok (feladatterv, értékelési sablonok, kérdőívek, interjú tervek, önfejlődési terv, intézkedési terv sablonok stb.) megfelelnek a kézikönyv elvárásainak Iktatószám:671-42/ Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 2015/2016. Budapest, Készítette: Simor Gáborné Munkaközösség-vezet ÖNÉRTÉKELÉSI TERV - Pedagógusok, intézményvezető, intézmény 2015-2016. tanév 2016-2017. tanév 2017-2018. tanév 2018-2019. tanév 2019-2020

Fejlesztési terv pedagógus tanfelügyelet | az országosÖnértékelési kézikönyv, az önértékelési kézikönyvek - a

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és önértékelési rendszerhez oly módon, hogy azokban megjelenjenek az intézményi önértékelés évente vizsgálandó elvárásai, ez segítheti az önértékelés során az adatgyűjtést. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt tapasztalatok, információk tematikus terv, projektterv) és tevékenységekre (pl. játék - és munkatevékenység) bontva tervezi meg Tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb do-kumentumai A kézikönyvben meghatározottak szerint a pedagógus tan-meneteinek rendelkezésre kell állniuk. (Annak ellenére, hogy az Önértékelési kézikönyv szóban forgó alcímében szerepel a tematikus terv megnevezés, az önértékelési fo Az önértékelési eszközök főként projektmenedzsereknek és aktuális projektek résztvevő-inek, valamint pályázatot benyújtóknak szólnak. Szintén hasznos lehet még kommuni- A cselekvési terv (4. oldal) segíthet ebben az irányban. l Meghatároztuk digitális kommunikációs céljainkat

Tevékenységi terv Mókus cs

Az éves önértékelési terv tartalmazza mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, sor kerül-e a vezető értékelésére, illetve az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben, továbbá a terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerin Nálunk sem releváns a vezetői, azt kihagytam. Viszont az intézményi önértékelés azon részét csinálom még meg, ami az éves önértékelési tervben szerepelnie kell. Elkészítjük az éves tervet, és az ötéves programot. (bár azt még csak vázlatosan, mivel már több információ szól arról, hogy változni fog a kézikönyv) önértékelési terv részletesen. A beszámolókban az önértékelési terv eredményeit részletesen elemzik, a visszajelzések, tapasztalatok alapján, szükség esetén intézkedési tervet készítenek. Az intézményi önértékelés éves terv - ütemterv alapján történik, az értékelés objektív tényeken és adatokon alapul

Intézményi Önértékelés - Medgyessy Ferenc Gimnázium

az önértékelési tervek elkészítése az Oktatási Hivatal által működtetett felületen és valóságban is a folyamatok nyomon követése, gondoskodás az önértékelés minőségbiztosításáról adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, kérdőíves. Önértékelési tervek elkészítése Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint végezzük. Az intézményi önértékelési rendszer bevezetését az Nkt. végrehajtási rendelete, a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012..

Vezetői önértékelés jegyzőkönyv - tagintézmény-vezetői

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 1.1.4. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 1.1.5. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezé Hát ez így tényleg nagyon érdekes. 14. oldal: A bevezetés időszakában az éves önértékelési tervnek tartalmaznia kell a következő naptári évre vonatkozó pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervben szereplők önértékelésének ütemezését. szintén 14. oldal: Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok az adott tanévre vonatkozó éves önértékelési terv. Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a tanévnyitó két évre szóló önfejlesztési tervet. Az intézményvezetó az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegzó értékelést legkésóbb a tanévnyitó éltekezletig eljuttatja a fenntartóhoz

Önfejlesztési intézkedési terv - az alábbiakban az

Intézményi önértékeléshez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 5 éves intézkedési terv stb. aktuális céljai,. Intézkedési terv neve/azonosítója: Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés intézkedési terve Önértékelési kézikönyvben rögzített területeken, az általános elvárások intézményi értelmezései alapján, a kézikönyvben megadott eszközök alkalmazása Az intézményi Munkaterv részeként készíti el a tagintézmény-vezetője az éves ellenőrzési tervet. Az önértékelési folyamatban a pedagógusok értékelése a tervezésnek megfelelően zajlik. (Munkaterv, Ellenőrzési terv, vezetői interjú, pedagógus interjúk) 1.6.20 fős önértékelési csoport tagjain kívül a munkaközösségek vezetői és az intézmény vezetése. 4.1.2. A belső önértékelési csoport feladata a közreműködés az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében önértékelési terv keretében sor kerül-e vagy sem. Az így összegyűjtött adatok abban az évben kerülnek felhasználásra, mely évben a vezető önértékelése esedékes. Az éves önértékelési terv rögzíti a vezető értékelés során bevonandó partnerek, azaz: - a pedagógus kollégák, - a vezető kollégák

19742009