Home

Jövedelmezőségi index számítás

Jövedelmezőségi index - Ecopédi

 1. él több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást.
 2. Jövedelmezőségi mutatók. 1. átlagos fedezeti hányad (bruttó jövedelmezőség) (értékesítés bruttó eredménye / értékesítés nettó árbevétele) × 100 A fedezeti hányad a fedezeti összeg és az értékesítési árbevétel arányát fejezi ki. Elsősorban vállalkozáson belül érdemel figyelmet
 3. A jövedelmezőségi index kiszámítása során a beruházás egyes éveiben keletkező jövedelmek diszkontált értékét elosztjuk az egyszeri ráfordítások diszkontált értékével. A jövedelmezőségi index alapján történő beruházási döntés esetén azt a beruházási változatot részesítjük előnyben, amelynek a.
 4. Diszkontált nettó jövedelem: jövedelmezőségi index, koncepció és számítás. Most egy iskolás is megérti, hogy az a pénz, amely egy embernek jelenleg van, és amelyért egy évente megvásárolhat egy adott terméket, teljesen más, általában kevesebb értékkel bír

Jövedelmezőségi mutatók - Pénzügy Szige

Az utólagos kamatláb kiszámítása az elõleges kamatláb ismeretében: r e = elõleges kamatláb r u = utólagos kamatláb 7 FV = C r 0 m nm 1 r= r eff m m 11 r= 1+i 1+p 1 r= r e (1+ r ) u u r= r u (1 r ) e mindig 100%, ezt számítás nélkül mindig be kell írni. Az Áfa %-ot mindig megadják a feladatban azt is be kell írni. A bruttó bevétel %-át úgy kapjuk meg, hogy a 100%-hoz hozzá adjuk az Áfa %-ot. Ha a jövedelmezőségi tábla bármelyik vízszintes sorában van két adat, akkor abból a nettó bevételt mindig ki lehet. Jövedelmezőségi index PI = [össz C t × [ 1/(1+r) t]] / C 0. ha a PI > 0, akkor érdemes megvalósítani; ha a PI = 0, akkor megvalósítható; ha a PI < 0, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást; Belső megtérülési ráta (közelítéses módszerrel) ha IRR > r, akkor NPV > 0 - érdemes megvalósítani; ha IRR = r, akkor NPV = 0.

A jövedelmezőségi index és a belső kamatláb értelmezése

 1. él nagyobb a jövedelmezőségi index, annál nagyobb lesz a befektetés nettó hozadéka. 40
 2. 2.3.3. JÖVEDELMEZŐSÉGI INDEX PROFITABILITY INDEX Számítása: Előnye: mutatja a fajlagos vagyonváltozást Hátránya: kölcsönösen kizáró programoknál félrevezető eredményhez vezethet Alkalmazása: tőkekorlát esetében alkalmazható, ha több beruházás közül kell választani és a beruházások darabolhatók 2
 3. Jövedelmezőségi index Profitability Index Megmutatja, hogy egységnyi befektetett tőke mekkora hozamot hoz mai pénzben kifejezve, azaz a beruházás elfogadása esetén hányszorosára növekedik a befektetett pénzünk. Számítása: Előnye: • mutatja a fajlagos vagyonváltozást Hátránya
 4. Jövedelmezőségi index PI = PI > 1 elfogadni PI < 1 elutasítani PI = 1 közömbös Pénzügyi számítások EKF 2010/2011/II. Jövedelmezőségi index PI = PI > 1 elfogadni PI < 1 elutasítani PI = 1 közömbös Megtérülési idő = Pénzügyi számítások EKF 2010/2011/II. MIRR Az a diszkont ráta, amelynél a projekt befejez
 5. Jövedelmezőségi index (PI) egysgnyi befektetett tőkére jutó NPV profitability index: PI = PI/NPV/|C_0| egységnyi befektetett tőkére jutó nettó jelenérték küszöbérték: 0 szimmetria: hitewlfölvételre és beruházásra ugyanúgy képes mérni.. ha egy hitelfölvétel előnyö
 6. 5. lecke A beruházási döntések A beruházás gazdaságossági számítások és döntési kritériumok: statikus mutatók 4 C i: a működési és végső pénzáramlás-sorozat elemei r: a hasonló kockázatú beruházásoktól a piacon általában elvárt hozam t: a diszkontált megtérülési idő A számításnál most a várható jövedelmek jelenértékeiből indulunk ki (ezek.
 7. , t a nettó jelenérték számítás Hollandiába

Diszkontált nettó jövedelem: jövedelmezőségi index

 1. Jövedelmezőségi index Számítása: Előnye: • mutatja a fajlagos vagyonváltozást Hátránya: • kölcsönösen kizáró programoknál félrevezető eredményhez vezethet Alkalmazása: •tőkekorlát esetében alkalmazható, ha több beruházás közül kell választani és a beruházások darabolhatók PI GPV P = 0 PI.
 2. A jövedelmezőségi index felírható a következőképpen is: [1 + A beruházás egységére jutó nettó jelenérték]. Tehát a két mutató tartalmi szerkezetében és sorrend-ki-alakító hatásában nincs érdemi különbség. Rangsorkép-zési célra a jövedelmezőségi indexet javasolja példáu
 3. t a makrokörnyezet állapota, a bankok hitelezési aktivitási, a gazdaság növekedési lehetőségei és kilátatásai. .
 4. A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ HATÉKONYSÁGI MUTATÓK1 Nábrádi András - Pető Károly Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen Előszó A hatékonyság, jövedelmezőség, eredményesség, versenyképesség, termelékenység, nyereség fogalma, sok más szinonim fogalommal együtt eléggé elmosódott és vegye
 5. PI - Jövedelmezőségi index GPV - Bruttó Jelenérték P 0 - beruházási kiadás Belsőmegtérülési ráta Számítása: Előnye: • bemutatja, hogy mekkora a beruházás hozama, a befektetett tőke %-ban • legtöbb esetben az NPV-vel azonos eredményt ad Hátránya: • kölcsönösen kizáró programoknál félrevezet ő eredményhez.

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási pénzeszközök forgási sebessége A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén 2.10.4. A jövedelmezőségi index . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye

A jövedelmezőségi index (PI) szabályának használata

* Jövedelmezőségi index (Gazdaság) - Meghatározás - Online

Beszámoltatás: A közép és felső vezetés az irányítása alá tartozó szervezet vagy tevékenység jövedelmezőségi adatait tervszámként kapja meg. Alakítására döntési hatásköre van, azonban a tényleges számok alakulásánál a felsőbb vezetésnek / tulajdonosnak rendszeresen be kell számolnia, indokolnia kell Ebben az esetben a jövedelmezőségi index írja le, mennyi rubelt nyereség egyes rubel befektetett beruházás. E definíció alapján, lehetőség van arra, hogy következtethet, hogyan kell kiszámítani ezt a számot. Egyértelmű, hogy meg kell adni az összeget a profit a tőke befektetés 4.6.1.2. Jövedelmezőségi index (PI) MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye jelenérték vagy a jövedelmezőségi index), elengedhetetlenül szükséges az elvárt tőkehozam-követelmény rátáját számszerűsítő kalkulatív kamatláb pontos értékének előzetes s a számítás statikus jellegűvé válna. (Barta 1986, p. 49.) Megjegyzendő nettó jelenérték számítás és a belső kamatláb keresés a két leggyakrabban alkalmazott eljárás. A jövedelmezőségi index használata a vállalati gyakorlatban kevésbé jellemző. Szűcsné Markovics Klára: A vállalati gyakorlatban alkalmazott beruházás-gazdaságossági számítási és kalkulatí

Döntéstámogató módszerek és rendszerek /Elméleti jegyzet

Jövedelmezőségi index (PI - Profitability Index) A beruházás révén képződő jövedelmek jelenértékét a kezdő pénzáramhoz viszonyítjuk. Ha nem egyszeri beruházásról van szó, hanem többszöri pénzáramlásról, a képlet a következőképpen változhat: 3 Jövedelmezőségi index mutatócsalád Éves egyenértékes mutató Érzékenységvizsgálat és gazdasági profitküszöb számítás Szcenárióanalízis Szimuláció. Jövedelmezőségi index = 1, 06. Jövedelmezőség-index képlet - 3. példa . Vegyük például az Apple társaságot, amelynek van egy Z projektje, amelynek pénzáramát az alábbiakban mutatjuk be: - A jövedelmezőségi index kiszámítása az alábbi képlet alapján történi ROE mutató számítása, jelentése. A ROE mutató a sajáttőke arányos megtérülést fejezi ki. A következő módon számítható ki: ROE= (adózott eredmény/átlagos saját tőke). Azt mutatja meg, hogy az egységnyi saját tőkére vetítve mekkora volt a cég jövedelem termelése 2.10.4. A jövedelmezőségi index . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye

Prezentáció és Excel grafikonkészítés. nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi index. (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 2 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás. Jövedelmezőségi index (PI) 0 1 (1 ) C r C PI n t t å t Számítása: = = + Értelmezése: Egységnyi befektetésre jutó jelenérték. Kritériumok: PI >1 elfogadom PI < 1 elutasítom PI = 1 közömbös 8 9,27 PI = = 1,159 1 Ft befektetésre 0,159 Ft hozadék keletkezik A megtérülési idő számítása. A jövedelmezőségi index, vagy profitindex (PI) meghatározása. A hozam-költség aránymutatók (BCR 1 és BCR 2). A nettó jelenérték

Pénzügy Sziget - Pénzügy Szige

 1. Megnevezés Képletek Számítás Eredmény Fedezeti összeg 65 Fedezeti hozzájárulás 45 Termelési érték Közvetett költség (Ált. Ktg.) Változó költség. V. Jövedelmezőség példafeladatok. Feladat: Egy vállalkozás költségarányos jövedelmezőségi mutatója 20%
 2. The profitability index (PI)/ Jövedelmezőségi index. Az NPV számítása abszolút értékben történik az IRR-hez viszonyítva, amelyet százalékban számítanak ki. Az NPV kiszámításának célja a projekt többletének meghatározása, míg az IRR az eredmény nélküli %-os állapotot jelent..
 3. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Ege
 4. A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási pénzeszközök forgási sebessége. A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén
 5. Ezért azt látjuk, hogy a projekt akkor lesz eredményes, ha a jövedelmezőségi index értéke meghaladja az 1-et. Nyilvánvaló, hogy a jövedelmezőségi index szorosan összefügg az integrális hatással. És fordítva. Előnyben kell részesíteni azokat az innovatív megoldásokat, amelyeknél a jövedelmezőségi index a legmagasabb
 6. Kérdés: beruházásba befektetett összegek megtérülnek-e. A tőke alternatív költsége 20%. (A pénzáramokat az év végére vegyük figyelembe. Jelen időpont a beruházás kezdete.) 2. Jövedelmezőségi index (PI - Profitability Index) A beruházás révén képződő jövedelmek jelenértékét a kezdő pénzáramhoz viszonyítjuk

Módszertan vállalkozások pénzügyi teljesítményének

b) A jövedelmezőségi index (PI) számítása. A jövedelmezőségi index a jelenértékre számított hozamok és az egyszeri ráfordítások arányának mérőszáma. Hozam-költség arányként (Benefit-Cost Ratio) is szokás emlegetni. Számítására a következő képletek szolgálnak: PV (H) PI = PV (R Tőkeérték kiszámítása járadékszámítással 145 VI. 2.1. Jövedelmi értékgörbék 146 VI. 3. Bérház hozadéki értékének becslése 149 VI. 4. Telek értékbecslése jövedelmezőségi számítás alapján 150 VI. 5. Példa 154 VI. 6 Jövedelmezőségi index 15 800 ÷ 14 200 1,11 4. Megtérülési idő 14 200 ÷ 4 200 3,38 év *A kiszámított érékek mellé, írja be a mértékegységet is! A helyesen felírt számítás 1-1 pont, az értékek 1-1 pont, és a helyes mértékegységek 0,5-0,5 pont. A 2. A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén Az IRR egy jövedelmezőségi mutató, amely az a megtérülési ráta, ami mellett a nettó jelenérték nulla, azaz NPV = 0, és PV=C0

A jövedelmezőségi mutató előnyei és hátrányai - Befektetés

Jövedelmezőségi index: fogalom, képle

 1. Atomerőművi beruházások iii 8. Az erőmű üzembe lépését követően elsősorban üzemeltetési és piaci-értékesítési kockázatok jelentkezhetnek
 2. dhárom fenti CF esetében azonos az NPV, mégpedig €32,284 Elfogadható ez a projekt? Az NPV (9.6295) pozitív, habár kicsi, de a projekt pénzügyileg jövedelmező. A beruházási javaslat elfogadható, ha a jövedelmezőségi index egynél nem kisebb
 3. Start studying VAPA II.ZH. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. jövedelmezőségi számítás németül, jövedelmezőségi számítás jelentése németül, jövedelmezőségi számítás német kiejtés. jövedelmezőségi számítás kifejezés hozzáadása saját szótárhoz. Online magyar német szótá
 5. A beruházás gazdaságossági számítások olyan eljárások, amelyekkel a beruházási javaslatokról számszerűsíthető kritériumok formájában lehet döntéseket hozni. Ezek a számítások két csoportba sorolhatók. Az első csoportba azok a számítások tartoznak, amelyek nem veszik figyelembe a pénz időértékét
 6. GEAGT Ábrázoló Geometriai Tanszék GEAHT Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke GEALT Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék GEFIT Fizikai Tanszék GEGET Gépelemek Tanszéke GEGTT Gépgyártástechnológiai Tanszék GEIAK Informatikai Intézet - Alkalmazott Informatikai Tanszék GEIAL Informatikai Intézet - Általános Informatikai Tanszék GEMAK Matematikai Intézet - Alkalmazott.

Jövedelmezőségi index befektetés

számítás bevezetése segít. 4. Hipotézis Cost/rev), egy módosított jövedelmezőségi mutató. A Cost/revS mutató A Herfidal index szerint a vizsgált egyéni gazdaságok majdnem 40%-a csak egy termelési irányból szerzi a teljes árbevételét . A vállalkozáso a) Nettó jelenérték-számítás b) Belső kamatláb-számítás c) Egyszerű megtérülési idő d) Jövedelmezőségi index 2 pont A3. Jelölje meg az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó HELYES megállapításokat! I. Költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. II. Költségvetése az államháztartás. Ezt követően a nettó ~, jövedelmezőségi index, belső megtérülési ráta, a valószínűség számítás törvényszerűségeire építve a biztosítási matematikusok kalkulálják. Matematikai nehézséget a kockázati díjrész kalkulációja okoz Ennek tudatában biztosak lehetünk abban, hogy beruházásunk jövedelemtermelő képessége magas lesz Akkor fogadhatjuk el általánosan az IRR számítás alapján a beruházást, ha annak értéke meghaladja az általunk kalkulált diszkontrátát. Jövedelmezőségi index (PI) 1 Ft befektetésre 0,159 Ft hozadék keletkezik A jövedelmezőségi index lehetővé teszi az elemzőknek és a társaság vezetőségének, hogy mérlegelje a forgóeszközök hatását a jelentési időszak haszonkulcsára. A forgótőke megtérülését, amelynek képletét fent figyelembe vettük, a dinamikában vizsgáljuk. A számítás eredményét együttható vagy százalék.

A Jövedelmezőségi Index Előnyei És Hátrányai - Gazdaság - 202

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzés és felnőttképzés szakmaszerkezetének, tartalmának, dokumentum rendszerének folyamatos fejlesztését végzi, szervez és koordinál. További a fő feladatok közé tartozik az országos képzési jegyzékek (OKJ) folyamatos fejlesztése és a vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységek ellátása A jövedelmezőségi index számítást alkalmaz ó vállalkozások kereszttáblája a társasági forma alapján Forrás: saját kutatás, 2013 -2015, N = 25 Az EBITDA mutató jelentését, használatát, számítási módját tárgyaljuk az alábbiakban. A fentiek mellett az EBITDA ráta alapján történő összehasonlításokat, az EBITDA margin és EV/EBITDA mutatók használatát is megbeszéljük. Gyakran találkozhat a befektető az EBITDA kifejezéssel részvényekkel kapcsolatos elemzések, vagy pénzügyi mutatókat közzé tevő. • Jövedelmezőségi index mutatócsalád • Éves egyenértékes mutató • Érzékenységvizsgálat és gazdasági profitküszöb számítás • Szcenárióanalízis • Szimuláció.

A jövedelmezőségi index és az éves egyenértékes mutató 10.Beruházások kockázatai (Vállalati pénzügyek) a. Érzékenységvizsgálat és gazdasági profitküszöb számítás b. Szcenárióanalízi A transzferárazás továbbra is az adóhatóság kiemelten fontos vizsgálati területei közé tartozik. A 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan már a 32/2017. (X.18.) NGM rendelet (NGM rendelet) előírásai szerint kell elkészíteni az adózóknak a transzferár nyilvántartást, amelynek az egyik legfontosabb újdonsága az adózók.

A másik, hogy az időtényezőt figyelembe vevő módszerek közül a nettójelenérték-számítás és a belsőkamatláb-keresés a két leggyakrabban alkalmazott módszer, a jövedelmezőségi index használata egy-két kivételtől eltekintve nem jellemz Ezek a problémák a Covid halálozási statisztikáival Kiderült, mi van a Las Vegas-i merénylő által hátrahagyott papíron Számolja ki, hány évig fog tartani kapcsolata A bruttó haszonkulcs az általa alkotott, számítás, példák az bruttó haszonkulcs egy pénzügyi mutató, amelyet egy vállalat pénzügyi és üzleti modelljének értékelésére használnak fel azzal, hogy feltárják a bevétel után maradó pénzarányt az eladott áruk elszámolása után A módszer előnyei AROR a számítás egyszerűsége és a projekt nyereségességének felmérésének lehetősége. azaz a jövedelmezőségi index módszeren kell alapulnia; - a jelentések sokfélesége IRR. A nem szabványos pénzforgalom esetében az egyenletnek annyi döntése lesz, mint azoknak a számnak a száma, amikor az. Jövőérték-számítás 21 1.4.2. Jelenérték-számítás 22 1.4.3. Belső megtérülési ráta számítása 23 Jövedelmezőségi index 498 12.4. Belső megtérülési ráta 500 12.5. Egyenértékesek 504 Jövedelmezőségi mutatók 531 Hatékonysági mutatók 539 Tőkeáttételi mutatók 55

22. A beruházás fogalma, a beruházás ráfordításai, bevételei, hozamai. A megtérülési idő és a jövedelmezőségi index. 23. A befektetések nettó jelenértékét és a belső megtérülési rátáját számítás. A beruházás értékelése a NPV, IRR és PI szabály alapján. 24. A jövedelmezőség vizsgálata (ROA, ROE) 4. A vagyoni, jövedelmi, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzet értékeléséhez használt főbb mutatók számítása és elemzése a mérleg, valamint az eredmény-kimutatás adatai alapján. 5. A tárgyi eszközökkel való ellátottság vizsgálata, állományuk összetételének megtérülési idő, a diszkontált megtérülési idő, a nettó jelenérték, a belső kamatláb és a jövedelmezőségi index kiszámításával. Ezeket a 20, a 40, a 60, a 80 és a 100 százalékos kibocsátási szintnél vizsgáltuk meg. Végül a megtérülési ráta kiszámítása következett, amely ezt mutatja meg, hogy 1 F • Nettójelenérték számítás (NPV) • Megtérülési idő, diszkontált megtérülési idő • Jövedelmezőségi index • Belsőmegtérülési ráta (IRR) 2008.11.03. 18 Összefoglalás • Pénz jövőértékének elve • Pénz jelenértékének elve • Nettójelenérték • Örökjáradék • Növekvőörökjáradék • Annuitá

A Jövedelmezőségi Index Előnyei És Hátrányai - Befektetés

Arial Times New Roman Wingdings Tahoma Fénysugár Mérleg C:\Documents and Settings\Anna\Dokumentumok\Másolat eredetijekicsiber2.xls Microsoft Excel diagram Microsoft Equation 3.0 Vállalati beruházás PÉNZÜGYI VEZETŐ PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK VÁLLALAT ALAPVETŐ CÉLJA BERUHÁZÁS 6. dia 7. dia Beruházás jellemzői Beruházás típusai 10. Jelenérték, jövedelmezőségi index és inflációs hatás számítása. Támogatási intenzitás kiszámítása. Érzékenységvizsgálatok 2011. március 21-24. Horizontális célok érvényesítése a pályázati rendszerben. Esélyegyenlőség biztosítása és érvényesítése a projektekben: nő Ne a gyártó döntsön a cigaretta áráról! Index. 2013.01.22. 11:11. A koncessziós pályázat után érdeklődők azt számolgatják, megáll-e a lábán majd egy új dohánybolt, ha a jelenlegi jövedelmezőségi viszonyokra kell építeni az üzleti tervet, írja az Országos Kereskedelmi Szövetség. Szerintük a döntő tényező. Mi a projekt nettó jelenértéke? A valamibe történő beruházások hatékonyságának felméréséhez elég sok mutató van. Az egyik, amely a cikk keretein belül érdekes, a projekt nettó jelenértéke

Az Eredménykimutatás Formája És Jövedelmezőségi

A gazdálkodás feltételrendszerére ható tényezők folyamatos változásai kölcsönhatásának eredőjeként a vállalkozások mondhatni folyamatos alkalmazkodási kényszer alatt vannak. Hosszú távú fennmaradásuk nagymértékben függ attól, hogy a változó feltételekhez való alkalmazkodásuk milyen mértékben lesz eredményes. Belátható, hogy az eredményes alkalmazkodás. Kötvényekkel kapcsolatos számítások: kötvények árfolyamának kiszámítása, hozamszámítás, duration (DUR), volatilitás belső megtérülési ráta, jövedelmezőségi index), beruházások pénzáramlásainak meghatározása (direkt és indirekt cash flow), egyenértékesek alkalmazása beruházási döntéseknél. Működési pénzáram számítása táblázatból 24. lecke Beruházások értékelése - nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, megtérülési id Az egymást kölcsönösen kizáró beruházási változatok rangsorolása a jövedelmezőségi index módszerével. 318: Az egymást kölcsönösen kizáró beruházási változatok rangsorolása a könyv szerinti érték átlagos hozama alapján, valamint a megtérülési idő módszerével. 31 2.2 Jövőérték számítás 22 2.3 Jelenérték számítás 25 2.4 Speciális pénzáramlások 36 5.2.4 Jövedelmezőségi index (PI) 131 5.3 Beruházási javaslatok értékelése speciális döntési helyzetekben 135 5.3.1 Eltérő méretű, egymást kölcsönösen kizáró projektek.

Projekt jövedelmezőségi index rendszerében mutatók a

Működési pénzáram számítása táblázatból 18. lecke Beruházások értékelése - nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, megtérülési id A repozitórium felhasználó-központú szolgáltatásfejlesztése az EFOP-3.4.3-16-2016-00020 azonosítószámú Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért című projekt keretében valósult meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával Mivel a hozamok állandó tagú annuitásként is kezelhetők, elfogadható az alábbi számítás is: NPV = - 60 + 1,12 6 1 * 1 0,12 16 = 5,8 Értékelés: a helyes számításért 3 pont adható. Jövedelmezőségi index = *100 60 5,8 = 9,67% Értékelés: a helyes számításért 1 pont adható (Forrás: az 1995-2003 közötti APEH-adóbevallások alapján saját számítás) Megjegyzés a táblázathoz: a kisebb vállalatok az 500 millió Ft árbevételt el nem érõ vállalkozások, a na-gyobb vállalatok pedig az ezt meghaladó árbevételû vállalkozások. A tanulmány szerzõje forrásként az APEH-adóbevallásokra hivatkozik deficit számítása és megítélése, az államadósság és annak menedzselése. 19. A vezetés fogalma, komplex, dinamikus és átható jellege: A vezetői munka, a funkciók, a szerepek és készségek függvényében. 20. A pénzügyi és gazdasági folyamatok összefüggéseinek elemzésénél miként lehet felhasználni