Home

Intraperszonális fogalma

Intraperszonális jelentése, fogalma. Intraperszonális példák: intraperszonális intelligencia. A kifejezés a következő kategóriákban található Itt megtalálhatja a Intraperszonális szó 2 jelentését. Ön is adhat további jelentéseket a Intraperszonális szóhoz. 1: 4 1. Intraperszonális Az intraperszonális intelligencia tehát egy olyan képesség, amely kapcsolódik önismeret.Ezen intelligencia révén a emberi lény saját pszichéjét működtetheti igényeinek és érdeklődésének megfelelően.. Annak megértésével, hogy a külső ingerek hogyan befolyásolják létmódjukat és lelkiállapotukat, az alany meghatározhatja őket magatartás bizonyos célkitűzések.

Intraperszonális jelentés

Interperszonális szó jelentése a WikiSzótár.hu szótárban Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete Az intraperszonális intelligencia lehetővé teszi számunkra, hogy megismerjük az elme működését, és kihasználjuk ezt a tudást, amikor cselekszünk. Meg kell jegyezni, hogy az intraperszonális intelligencia által biztosított erőforrások nagyon fontosak ellenőrizzék a szorongást, csökkentsék a haragot, és fenntartsák az. 3.2. Az interperszonális kommunikáció. A közvetlen emberi kommunikáció megközelítési módjában az interakció és a kommunikáció két külön jelenségszintként szerepel, amely ugyan sok pontban fedi egymást, vagy azonos, mégis igen fontos különbségeket is mutat. Így például az interakció fogalmának szinte szükségszerű.

A pszichiátriai szakemberek azt mondják, hogy az intraperszonális konfliktus fogalma konfliktust jelent az ember pszichikus világában, amely ellentétesen irányított indítékainak összeütközését jelenti. Az ilyen indítékok között vannak különböző igények, érdekek, értékek, célok és eszmék.. Interperszonális tanulás A csoporttagok az öntudat magasabb szintjeit érhetik el a csoport más tagjaival való interakción keresztül. Az interakciós partnerek visszajelzést adnak a tag viselkedéséről, illetve másokra való hatásáról.. interperszonális intelligencia (befolyásolás, együttműködés), intraperszonális intelligencia ().. Az intraperszonális intelligencia lehetővé teszi, hogy megértsük magunkat és tudjunk magunkkal együttműködni. Az egyén önmagáról alkotott értelmében az interperszonális és az intraperszonális összetevők együttesen hatnak. Az én-kép valóban az egyik legcsodálatosabb emberi lelemény - egy olyan szimbólum, mely.

Definíció & Jelentés Intraperszonáli

 1. Intraperszonális (magunkra vonatkozó) intelligencia Ismeri erősségeit, és tudja, hol vannak a gyenge pontjai. Felismeri és kézben tartja érzelmeit
 2. A tehetség alatt egy olyan komplex, nem egységesen definiálható tulajdonságcsoportot írunk le, amely legáltalánosabban valamely, társadalmilag hasznos tevékenységnek az átlagosnál magasabb színvonalú elvégzésére tesz képessé (Herskovits, 2005).A tehetség nem egyszerűen a képességek kiemelkedő volta, hanem sajátos attitűd és viszonyulás, amelynek alapja, a.
 3. den egyénre, akinek intraperzonális intelligenciája van, az jellemzi, hogy valaki a következő identitásjelekkel rendelkezik
 4. Intraperszonális kommunikáció az a folyamat, amelyben az egyén kommunikál magát, meghatalmazotti a küldő és a vevő az üzenetek, és felöleli az olyan ki nem mondott szavak, hogy tudatosan vegyenek részt a saját talk és belsõ beszéd.. Az intraperszonális kommunikáció lehetőséget ad az egyéneknek arra, hogy részt vegyenek az ötletes interakciókban, amelyek során.
 5. t az a kommunikáció, ahol az ember beszél magával, mielőtt valaki mással interakcióba lép. Ez a művelet egy hurokba esik, ahol önmagával beszél, és elmondja a dolgot a fejedben, majd megnézheti, mit gondol vagy mond a másik ember róla, majd megkapja a visszajelzést.
 6. den érzelmi vagy kognitív tevékenységre utalnak, amelyet az egyén önmagával folytat. Az, ahogyan látja önmagát, megbirkózik a stresszel, kezeli az érzelmeit, álmait, csalódásait stb., Segít olyan készségek fejlesztésében, amelyek később.
 7. A drámapedagógia fogalma mellett a legelterjedtebbek az alkotó dramaturgia, dramatikus nevelés, drámajáték és drámai nevelés megnevezések. Az eredeti angol creativ drama, s ezt Peter Slade angol szakember használta először, akit egyébként nemcsak a fogalom, hanem a módszer atyjának is tartanak. Slade

Ezeket a konfliktusokat intraperszonális, azaz a személyiségen belüli konfliktusnak nevezzük, és alapvetően a személyiség pszichológiája tárgykörébe tartoznak. Ilyen konfliktushelyzetet valamennyien többször élünk át életünk során A kifejezés eredete. 1920-ban E. L. Thorndike a Columbia egyetemen a társas intelligencia kifejezést használta, hogy leírja azt a képességet, ami meghatározza, hogyan képes az ember másokkal kapcsolatot teremteni és azt fenntartani, vagy ami meghatározza ennek a kapcsolatnak a minőségét. 1975-ben, Howard Gardner írása a The Shattered Mind elindította a több részből. Intraperszonális kommunikáció Az intraperszonális kommunikáció az elemzésekből áll, amelyeket a személy magántulajdonban végez - és tartalmazhat mindent, amit az ember hall, olvas vagy megismétlődik. a kommunikáció azon részét, amelyet az emberek kapcsolódnak a tudatukhoz, visszatükrözik, nyugodtak vagy megnyugodnak Gardner intelligenciaelmélete azért jelentős, mert az összetevők között megjelenik a személyes intelligencia fogalma. Szerinte az intelligencia hét eltérő tulajdonság kombinációja, az intelligens ember néhány faktorban kiemelkedő képességű, a többiben átlagos. testi-kinesztéziás, interperszonális, intraperszonális

Érzelmi intelligencia fogalma Több modell született a fogalom leírására, képességalapú és kevert modellek. A kevert modellek személyiség jegyek, tulajdonságok egy bizonyos csoportját érti az érzelmi intelligencia (EQ) fogalma alatt, amelyeknek bejósló ereje lehet a mindennapi és szakmai sikerességben Az intraperszonális érzelmi intelligencia esetében általánosságban nem találtunk jelentősebb eltérést a nemek között. Viszont a férfiaknak jelentősen magasabb az önbecsülésük és érzelmileg függetlenebbek, mint a nők, akik ellenben jobbak az érzelmek kifejezésének és érvényesítésének területén Személyiségelméletek A személyiség fogalmára vonatkozó ismeretek Személyiségelméletek A személyiség fogalma - használata: Következetes, konzisztens viselkedés - magatartásmintázat (így szokott viselkedni; következetesen így reagál ingerekre) A viselkedésnek belső okai vannak Néhány alapvető viselkedéssel az egész ember leírható (segítőkész - tulajdonság.

A PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA RENDSZERE - ppt letölteni

A feltárás fogalma, célja. Elvek: az erősségekre koncentrálás, hangsúly a környezeti rendszereken, multidimenzionalitás. Az információforrások. A feltárásban használt tudás és készségek. A környezetrendszer feltárása. Problémák felmérése. Az intraperszonális és környezeti rendszerek feltárása. A szociális. 6 intraperszonális 7 testmozgási a tehetségek minden esetben 2-3% körül várhatóak. Szenes Áron A tehetség fogalma. institution-logo ehetségde níciókT Szenes Áron A tehetség fogalma. institution-logo Irodalom Felhasznált és további irodalom IrodalomjegyzékI Franz J. Mönks, Emanuel J. Mason: A fejl®déselméletek és

A zeneterápia fogalma. A zeneterápia szó gyűjtőfogalom. Gyűjtőfogalma mindazon gyógyító célzatú beavatkozásoknak, amelyek zenei közegben történnek, ahol a zene médium és ahol interperszonális kommunikációval, a kapcsolat hatótényezőinek céltudatos irányításával, pszichológiai eszközök felhasználásával dolgozunk Az intelligencia egy olyan fogalom, amelynek legtávolabbi eredete a latin intelligencia, egy másik két szavból álló szó: intus (között) és legere (válassz). A kifejezés tehát ahhoz kapcsolódik, aki tudja, hogyan kell kiválasztani vagy kiválasztani a legjobb megoldásokat a probléma megoldására Az intraperszonális konfliktus definíció szerint, az egyén belső élményvilágában lejátszódó jelenség, ezért nehezen megfigyelhető, vagy mérhető. (és a szociológiában) használatos fogalom a szerep. Minden, az egyén által betöltött funkció, társadalmilag elfoglalt rang, de akár a nem, a foglalkozás stb. Nehéz elkezdeni, ha fogalma sincs, hol kezdje. Folyamatosan halogatod a dolgokat, de ez természetesen kevesebb időt hagy arra, hogy kezeld mindazt a (potenciálisan kellemetlen) feladatot. hogy egyes mintákat visszahozzon az intraperszonális készségekbe, és útmutatást nyújtson a további felfedezésre érdemes területekről. Interperszonális és intraperszonális intelligencia: különbségek ; Tevékenységek az interperszonális intelligencia fejlesztésére ; Interperszonális intelligencia teszt ; Jelenleg az intelligencia fogalma tágabb, és nem csak az oktatási területen elért eredmények felé orientált tudományos intelligenciát foglalja magában

A konfliktus fogalma, értelmezése napjainkban Kialakulhat személyen belül (intraperszonális) és személyek, csoportok között is (interperszonális). A bekövetkezés indokoltsága alapján vannak olyan konfliktusok, amelyek elkerülhetetlenek Az intraperszonális és környezeti rendszerek feltárása. A szociális diagnózis. 1. A feltárás fogalma, céljai Feltárás és diagnózis A feltárás fogalma és céljai A feltárás az a folyamat, melynek során az ügy szempontjából fontos adatokat gyűjtünk, elemzünk és szintetizálunk annak érdekében, hogy releváns. Intraperszonális kommunikáció. Elmagyarázza Önnek, mi az intraperszonális kommunikáció, példák és jellemzők. Ezen felül, milyen problémákat jelent ez. Az intraperszonális kommunikáció magán elemzésekből áll. Mi az intraperszonális kommunikáció? Az intraperszonális kommunikáció az , amelyet valaki magához vonz

Az intraperszonális meghatározása - mi ez, jelentése és

A kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével.. A communicatio latin eredetű szó: közzétételt és teljesítést jelent.. A communio (közösség) szóból ered. Minden élőlény kommunikál, kivéve néhány, súlyosan sérült állapotot (lásd akinetikus mutizmus, bezártságszindróma).. A kommunikáció mai értelemben. ti, az intraperszonális intelligencia önmagunkra irányul és az önismeret kialakulásában van szerepe. Az érzelmi intelligencia mint kifejezés már viszonylag régen megjelent a szakiroda-lomban (Greenspan, 1989; Leuner, 1966), de a fogalom abban az értelemben, ahogya számunkra és mások számára a tehetség fogalma. (Sternberg és Davidson, 1990) A tehetség, mint a képességek általában, különböző szinten jelenhet meg. Épp e - intraperszonális Szerinte a tehetség veleszületett képességekből és a megfelelő támogató környezettel való interakció folytán alakul ki. Ez pedig.

Interperszonális szó jelentése a WikiSzótár

 1. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség fogalma A szülői felügyeleti jog tartalma A védelembe vétel célja, lényege Az intraperszonális szint Az interperszonális szint A család és más kiscsoport A helyi közössége
 2. denkire kiterjeszti, aki ügyes.
 3. A későbbiekben még több féle típusalkotási metódussal is megismerkedünk, elsőként azonban fontos elkülöníteni a konfliktusok szociológia szempontok alapján azonosítható két meghatározó fajtáját; az interperszonális és az intraperszonális konfliktusokat. Ez a megkülönböztetés a konfliktusban részt vevő felek számára utal, hiszen az intraperszonális konfliktus.
 4. ek ellentéte a nem pszichometriai intelligencia lehet). A pszichometria a lelk
 5. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET. 1. A kommunikációs folyamatok osztályozása. A kommunikációs folyamatok osztályozása sem megoldott kérdés. Sok osztályozási rendszer létezik. A legáltalánosabban elfogadott típusalkotás szerint megkülönböztetünk: a kommunikációban részt vevő személyek száma szerint: intraperszonális.
 6. a kommunikáció fogalma. a kommunikáció fajtái. a kommunikáció folyamata. Lengyel Sándorné - T. Molnár Gizella: Kommunikáció és protokoll a gyakorlatban. SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Szakképzési füzetek 4., Szeged, 2004. pp. 5-18. intraperszonális (belső) kommunikáció: pl. tanulás, gondolkodás.

Az információ fogalma Az információ fogalmát az egyes tudományágak másként, más szempontok alapján definiálják. - Köznyelv: o az inform. szó többnyire a tudakozódás kapcsán merül fel: tényekről, Résztvevő személyek száma szerint: -intraperszonális, -interperszonális, -csoport, -tömegkommunikáció. Az intraperszonális kommunikáció A szemantikai információ fogalma hasonlít az ideális gázok fogalmához, amely nagyon fontos a fizikában, annak ellenére, hogy ilyen gáz a valóságban nem létezik - írja Bar-Hillel és megjegyzi: A nyelvi rendszerek, amelyekre információelméletünket kidolgoztuk, nagyon egyszerűek.. A tehetség, a zenei tehetség fogalma 1. Tehetségmodellek a) Gardner - elmélet - a sokoldalú intelligencia elmélete - hét, egymástól független emberi intellektuális képesség (humán intelligencia) o logikai-matematikai o nyelvi o testi-kinesztetikus o térbeli o zenei o interperszonális o intraperszonális b) Piirto model A konfliktusok tipizálása rengeteg féle csoportosításra ad lehetőséget. Jelen fejezetben néhány populáris tipizálási rendszert mutatunk be, majd részletesen kitérünk a konfliktusok egy általános hármas tipológiájára; az azonos érdekekből, az érdekellentétekből, valamint a kommunikáció hiányából fakadó konfliktustípusok bemutatására

3.2. Az interperszonális kommunikáci

 1. 2. Többdimenziós tehetségmodellek - Renzulli. Az 50-es években Guilfordnak köszönhetően bővül a tehetségfogalom a kreativitás fogalmával. A vizsgálatok szerint az intelligencia és a kreativitás nem esik egybe. A kreativitás fogalma alatt divergens, eredeti gondolkodásmódot, problémamegoldó képességet értünk
 2. dent, ami az eszébe jut.. Személyiségelméletének központi fogalma az énfogalom (self-concept).(Mi vagyok én, Mit tehetek). Az énfogalom a világ észlelését és a viselkedést.
 3. Már fogalom is magában hordozza a jelentését, azaz egész-ség, egészlegesség, teljesség. Ez a teljesség, egész-ség magában foglalja a testi, lelki, mentális elemen túl a spirituális, azaz egységállapothoz kapcsolódó részünket is. kölcsönösen kielégítő intraperszonális és interperszonális kapcsolatok, amely.
 4. t az általános intellektuális képességek fejlődésének szükséges eleme, a saját tudásunk.
 5. Belenevelődés: a néprajz fogalma a szociológiában, pedagógiában inkább szocializációnak nevezett nevelődési folyamatra. Lényege: tudatos nevelői beavatkozás és intézményesülés nélkül a hagyományos társadalmakban a feladatvégzésben, munkavégzésben, az ünnepeken való részvétel során tanulja meg az új generáció.

Kommunikáció Sulinet Tudásbázi

 1. 8.2.2. Tehetségmodellek. A tehetségmodellek olyan elméleti kereteket jelentenek, amelyek segítségével a tehetség jelenségének lényegét törekednek megragadni az elméletalkotók. Sokféle tehetségmodell létezik, melyek közül kettő emelünk ki, Czeizel és Gagne modelljét
 2. - személyen belüli (intraperszonális) - személyek közötti (interperszonális) - csoport, - tömeg. 5. Közvetlenség szerint - közvetlen: fizikai érintkezésben van az adó és vevő Kommunikációs folyamat fogalma, sémája, elemei.
 3. ZSOLNAI ANIKÓ A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI GYERMEKKORBAN Akadémiai doktori értekezés Budapest 2018 dc_1503_17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org
 4. értelmezhető fogalma és annak követelményrendszere alatt. Az átláthatóság megteremtése - az értekezés megközelítésében - egyszerre jogalkotási, jogalkalmazási, illetve politikai- Végül, elérve az intraperszonális szint kérdéseihez, az elméleti jellegű megközelíté

A tanulás fajtái. A tanulás fogalma, a tanulás alapvető formái és törvényszerűségei: A tanuls fogalma a tanuls alapvet formi s trvnyszersgei A tanuls fogalma kznapi rtelmezse eddig ismeretlen tuds elsajttsa pedaggiai oktats sorn elsajttott kpessgek iskolai bevsett anyag klnb Pszichológia | Felsőoktatás » A tanulás fogalma, fajtái, az emberi tanulás jellemzői A tanulás fogalma Köznapi értelemben: az elsajátítás valamennyi formája, amelynek ered- ményeként az egyén olyan ismeret, tudás, képes- ség birtokába jut, amellyel azelőtt nem rendelke- zett A tanulás fogalma A kiadvány megtekintéséhez regisztráljon és lépjen be A tehetség fogalma mindig is foglalkoztatta az embereket. Régebben azt gondolták, hogy a tehetség egyenlő azzal, hogy ha valaki sikeres, gazdag vagy jó tanuló az iskolában. Mára ez a nézet jelentősen megváltozott, az utóbbi években is dinamikusan fejlődtek a tehetséget boncolgató elméletek Akkreditált Kiváló Tehetségpont. A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes módon kifejlődik. Szükség van a megóvására, gondozására. A tehetség gondozása a nemzet kultúrájának és a tanítás általános gyakorlatának szerves része.. Gyarmathy Éva. Szent Imre. Kommunikáció és 5 nagy forradalma • Fogalma: tájékoztatás, közlés, információcsere • Története: 1. Beszéd (kiemelkedés az állatvilágból) 2. Írás (információtárolás, tér/idő legyőzése) 3

Az integráció fogalma a Magyar értelmezó kéziszótár definíciója szerint a különálló részeknek valamely nagyobb egészbe, egységbe való beilleszkedését, beolvadását jelenti. társadalmi, intézményi és intraperszonális elvárások összevetése. együttnevelés támasztotta reflektáló rendszerszintú, Bl kérdés 1 *ZÁÓZA É * SZÁ A BA ZA A AÓ ZÁ Á A 2021. TAVASZI É É (A záróvizsga során sor kerül a szakdolgozat megvédésére, valamint az alábbi két tételsorból egy-egy kérdés kihúzására

Mi az intraperszonális konfliktus és a megoldás módja

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) 118 10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.113-126 Egyéb Q-k Szociális intelligencia A szociális intelligenciát először Dewey (1909) és Lull (1911) említette, de a fogalom alapj 4.1 A szocializáció fogalma Az 1950-es és 60-as évek társadalomtudományi szakirodalmában gyakran használt alapfogalommá vált a szocializáció kifejezés, mely a társadalmi értelemben vett sze - mélyiség kialakulásának szociokulturálisan meghatározott folyamatára vonatkozott (Brezinka, 1994:1). A pszichológia. A pedagógiai kommunikáció fogalma: A pedagógiai kommunikáció a) pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott, Csatorna az az út, melyen az üzenet halad. Intraperszonális (személyen belüli) kommunikáció esetén ezek a csatornák az idegpályák vagy a sima izmok. Interperszonális (személyek közti Intraperszonális • Eltérő személyiségtípusú tanulóknak más-más a: - tanulási stílusa - motivációja - attitűdje - érdeklődési köre - agyfélteke-dominanciája • Fiú-lány különbségek 2.2.2.1. A páros munka és a tanulópár fogalma

* Interperszonális (Pszichológia) - Meghatározás - Online

Intraperszonális intelligencia: mi ez és hogyan lehetne javítani? Amikor az intelligencia fogalmáról be zélünk, nagyon könnyű elgondolkodni azon, hogy mi zük ége a matematikai problémák megoldá ához, egy e z 1.3 A konfliktusok típusai. A konfliktusokat az érintettek szintjei alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: Ahogy az a történeti áttekintésből is kitűnik, egyrészről beszélhetünk személyen belüli ún. intraperszonális konfliktusról. Ekkor a személyiség egyes részei között, vagy szerepeink között, szerepeinken. testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Az általános Czeizel különbséget tesz adottság és a képesség fogalma között. Az adottság a genetikai lehetőségeket, míg a képesség a társadalmi tevékenységben realizálódó teljesítményt jelenti. A tehetség tehát egy ígéret, az átlagot meghaladó.

Intraperszonális intelligenci

a tehetség sokkal inkább társadalmi képződmény, sem mint egy, az intraperszonális tulajdonságok által előre meghatározott fogalom. Három tényezőt azonosít, ami fontos a tehetség meghatározása szempontjából az intraperszonális, interperszonális és kiscsoportos kommunikációt, valamint a szervezet ek . 2013. A hatékonyság fogalma e ltérő kommunikációs modellekben. In: Balázs 2.1. A kommunikáció fogalma A kommunikáció latin eredetű szó, melynek jelentése valamit átadni egymásnak, közössé tenni. A kommunikáció emberek közötti társas kölcsönhatás eredménye, mely beszélhetünk intraperszonális (egy személyen belül zajló), valamint interperszonális (két személy közötti) kommunikációról - Intraperszonális dimenzió - Interperszonális dimenzió - Kulturális és interkulturális dimenzió; Hivatkozások; Az társadalmi sokféleség Ez egy olyan fogalom, amely meghatározza és átfogja a különféle és hasonló jellemzők sokféleségét, amelyek minden emberben megoszlanak, mind személyesen, mind egy csoportban. Azt.

- A konfliktus fogalma és színterei - A munkahelyi konfliktusok legfőbb okai - Konfliktuskezelési stratégiák, magatartásformák A munkahelyi magatartás A Munka Törvénykönyve alapelvként fogalmaz meg bizonyos elvárásokat, amelyeket mindenkinek be kell tartania a munkavégzés során. Szabályok: 1 A segítő beszélgetés fogalma és formái. A laikus és a professzionális segítő beszélgetés helye és szerepe az emberi kapcsolatokban és a segítő foglalkozások rendszerében. A segítő beszélgetés célja és feladata a segítő kapcsolatokban. intraperszonális történ.

személy számára. Ebben a megközelítésben tehát az érzelem kapcsolati fogalom, és a kapcsolat éppúgy megjelenhet emberek között, mint intraperszonális szinten. Az érzelmek arról is informálnak, hogy egy kapcsolat jól működik-e. Az érzelmeknek ez a funkciója csecsemőkorban jól azonosítható KOMMUNIKÁCIÓ. A kommunikáció fogalma: - kommunis: közös - kommunikáció: közzététel, információk átadása, cseréje, a közös értelmezésre való törekvés Jel közvetítésének formái: - természetes ( moha) - másolat vagy kópia ( film, fénykép) - mesterséges vagy szimbolikus (betű) Az emberi kommunikáció jellemzői: - visszafordíthatatlan és megismételhetetlen. fogalma (Hirschi, 1969; Szabó és Virányi, 2011). Kérdőíves módszerre títási célok esetében a kompetenciát intraperszonális standardok határozzák meg, vagyis az egyén belső mércéje a mérvadó, nincs szükség a társas összehasonlításra a képessé - Intraperszonális - belső kommunikáció, ilyen folyamat a tanulás, és a gondolkodás. - Interperszonális - személyek közötti kommunikáció, egyének közötti kapcsolatteremtés formája. - Csoportkommunikáció - családi, munkahelyi és más közösségekben zajló kommunikáció A konnektivizmust legalább két felbontásban érdemes vizsgálnunk: interperszonális (személyek közötti tudásháló) és intraperszonális (személyen belüli tudásháló) szinteken. Az utóbbi megközelítés lenne az, amit Antal Miklós olyan szépen elmesélt az egyik implab esten, amikor Mérő Lászlóval találkoztunk valamelyik kocsmában (Ő persze akkor ezt még nem így hívta) vagy krónikus, szociális, környezeti, vagy intraperszonális ingerek, hatások, stresszhelyzetet teremtenek, mely az egyén alkalmazkodási készségét igénybe veszi Fogalma Selye János nevéhez fűződik (1936), szakaszai (Generalis Adaptációs Szindróma-GAS)