Home

Ki volt romulus

Tudod-e, ki volt Romulus Augustulus? :: Koro

Romulus Augustulus rövid, egy éves uralkodása alatt teljesen apja befolyása alatt állt. Minden ügyben édesapja döntött, ezért valójában sohasem uralkodott ténylegesen. Erre nem is lehetett volna joga, hiszen apja fosztotta meg az utolsó legitim császárt hatalmától (neve: Iulius Nepos), tehát Romulus valójában trónbitorló volt A Romulust és Remust szoptató nőstényfarkas. Romulus és Remus (kiejtés: Romulusz és Rémusz) az egyik mitikus történet szerint Róma városának alapítói, Rhea Silvia hercegnő és Mars, a háború istenének ikerfiai. A legenda, valamint Plutarkhosz és Livius szerint is Romulus volt Róma első királya Romulus - Róma alapítója és első királya. Anyja Rhea Silvia volt, Numitor albai király lánya, akit trónbitorló nagybátyja, Amulius Vesta-szűznek kényszerített. Mars isten álmában lepte meg a királylányt, és két ikerfiút nemzett vele. Amulius megparancsolta, hogy a csecsemőket fojtsák a Tiberisbe, de a szolgák megsajnálták, és egy kis nádteknőben a megáradt vízre tették őket A hagyomány úgy tartja, hogy a pomeriumot az időszámítás előtti 8. században Romulus határozta meg elsőként: a határt egy ekével húzott barázdával jelölte ki. A legenda úgy tartja, hogy mikor Romulus ikertestvére, Remus gúnyolódva átugrotta a pomeriumot, Romulus dühében megölte

Romulus és Remus - Wikipédi

  1. Ki volt Romulus apja? Zeus isten. Mars isten. Jupiter isten. Ares isten. Ha meg akarod tudni, helyesen válaszoltál-e, írd ide a művelet eredményét (számmal): Válasz elküldése. Szerintem ennek a kérdésnek a besorolása hibás, jelentem
  2. Ki volt a Romulus rendszerben először - Romulans vagy Remans? De hová fér el érkezésük a Reman evolúció idővonalán? Így mely fajok voltak a Romulus rendszerben először? Remanék vagy romulánok? A Canon forrásai inkább szívesen, de már nem szükségesek. 11
  3. Romulus és Remus a háború istenének ikergyermekei. Egy legenda szerint Róma városának alapítói. Elfogadom. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze az egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. Ki volt Romulus és Remus anyja
  4. Körülbelül 37 évvel Róma megalapítása után Romulus - a királyság első uralkodója - eltűnt egy viharban. A patríciusokat, a római nemességet azzal gyanúsították, hogy meggyilkolták, amíg Julius Proculus nem tájékoztatta az embereket arról, hogy látomása volt Romulusról, aki azt mondta, hogy őt vették fel az istenekhez, és Quirinus néven imádják
Élesítettük a legfrissebb kvízt isOlvasás-irodalom - 4

Romulus Ki kicsoda az antik mítoszokban Kézikönyvtá

Híres volt bölcsességéről (ezt példázza ítélete a két perlekedő anya ügyében), a hagyomány neki tulajdonítja a Prédikátor könyve, Bölcsesség könyve, Példabeszédek könyve és az Énekek éneke c. bibliai írások szerzőségét, jóllehet ezek sok évszázaddal később íródtak. Ezer feleséget és ágyast tartott háremében; asszonyai kedvéért sok idegen isten kultuszát engedte meghonosodni Romulus és Remus. Egy mitikus történet szerint Róma városának alapítói, Rhea Silvia hercegnő és Mars, a háború istenének ikerfiai Kr.u. 476. szeptember 4-én a néhai hun nagyfejedelem, Attila törzsszállásán nevelkedett rúgi törzsbéli germán hadvezér, Odoaker megszállta a Nyugat-Római Birodalom fővárosát Ravennát, és lemondásra kényszerítette az antik kor utolsó római császárát, Romulus Augustust. A lemondatásakor alig tizennégy éves császár félreállításával nem csak az antik. Az ókori Róma város körüli szent határ fogalma a tudósok szerint az etruszkoktól származhat, akik a régióban éltek, és akik befolyásolták az utánuk érkező rómaiak gondolkodását. Úgy gondolják, hogy amikor Romulus megrajzolja a pomeriumot, akkor alapvetően elválasztotta a várost a pusztától és a múltjától is, ami a határokon kívül maradt a, Nézzetek utána a történelem tankönyveitekben és az interneten, ki volt nagy Romulus más néven Romulus Augustus (Augustulus), és hogyan lett vége a Római Birodalomnak! Írjatok ki néhány fon - tos adatot! b, A drámában Romulus javakorabeli (az előadásban idősebb) férfi. Mi lehet az oka annak, hog

Romulus legendájához köthető követ találtak National

Ki volt Romulus és Remus? Kinek a leszármazottai voltak? Valóban anyafarkas nevelte fel őket? Hogy ezekre a kérdésekre megpróbáljunk válaszokat adni, egy kicsit korábbra kell tekintenünk. Róma alapítása a legenda szerint i.e. 753-ban történt, mégpedig április havának 21. napján És igen, sanszosan Wiros és Iemos lesz Romulus és Remus (Ruma fiai), de még nem egyértelmű, ki melyikük A hangulat kiváló, a díszletek és a körítés nekem kissé szegényesnek hat, de a hát a nagy Róma csak 500 évvel ez után kezdte bontogatni szárnyait Ki emeltek Romulus és Remus?Kik ők?Ezek leszármazottai a legendás király a House of Ascania Aeneas alapította a város Alba Longa.A hagyomány azt mondja, hogy az egyik uralkodó Prokasa, volt két fia - Numitor és Amulius.Tron kellett volna menni a Numitor, de a bátyja, irigy, ravaszul megdöntötte őt a trónon.Hamarosan, a lánya a.

The future emperor was named Romulus after his maternal grandfather, a nobleman from Poetovio in Noricum. Many historians have noted the irony that the last western emperor bore the names of the legendary founder of Rome and its first emperor , but this is a coincidence A többi tette nem volt jelentős, de amikor a győztes háborúban szerzett földeket önhatalmúlag osztotta szét katonái között és a veiibelieknek visszaadta a kezeseket anélkül, hogy tettéhez a patriciusok hozzájárulását kérte vagy véleményét megkérdezte volna, ennek már olyan színezete volt, hogy Romulus a senatust nyíltan meg akarja alázni. Így aztán, amikor nem sokkal később hirtelen különös módon eltűnt, sokan gyanúsnak találták a senatorok. A császár egyébként is Egyiptom helyzetének rendezésével volt elfoglalva: elfoglalása után nem sokkal (i. e. 29-ben) kisebb lázadás tört ki Felső-Egyiptomban, ezzel párhuzamosan a déli szomszéd, a Meroitikus Királyság csapatai is betörtek a tartomány területére A legenda szerint, amikor a rómaiak gyózedelmeskedtek Karthago felett, azt sóval szórták be, hogy a talajt is terméketlenné tegyék. A történet csak lenegda, nem igaz, hisz a só akkoriban annyira drága volt , hogy fizetőeszközként használták

Ki volt Romulus apja? - Kvízkérdések - Mitológia, vallás

a) Athén b) Spárta c) Trója d) Mükéné 2) Ki volt Romulus és Remus apja? a) Numitor b) Rea Silvia c) Tiberis d) Mars 3) Mi lett az ikrek sorsa? a) Tiberisbe fulladtak b) megette õket a farkas c) megetette õket a farkas d) megölte õket a gonosz nagybácsi 4) Mikor alapították Rómát kerekedett, és a királyt, ki trónszékében ült, egy s5r5 fekete felh teljesen eltakarta. Mikor aztán a felh , amilyen gyorsan jött, éppoly gyorsan el is oszlott, ámulva és megdöbbenve látták, hogy a királyi szék üres. Romulus nem volt sehol. A katonák és atyák már akkor is megdöbbentek

A testvérek később megépítették Rómát, majd Romulus megölte Rémust. A városnak szüksége volt nőkre, ezért a szomszédaikat, a szabinokat meghívták ünnepelni, eközben elrabolták a lányaikat. Emiatt háború tört ki, végül azonban a szabin nők kiálltak római férjeik mellett, így a szabinok népe csatlakozott a. Ki volt Romulus és Remus Róma ókori megalapulásának története szerint? Mars hadisten és Rhea Silvia ikrei, akiket egy farkas táplált. Két farkaskölyök, akik Mars hadisten parancsára küzdöttek meg egymással. Mars hadisten fiai, akik legyőzték a farkast, így meghódítva Róma területét 1) Honnan érkezett Itáliába Aeneas? a) Athén b) Spárta c) Trója d) Mükéné 2) Ki volt Romulus és Remus apja? a) Numitor b) Rea Silvia c) Tiberis d) Mars 3) Mi lett az ikrek sorsa? a) Tiberisbe fulladtak b) megette õket a farkas c) megetette õket a farkas d) megölte õket a gonosz nagybácsi 4) Mikor alapították Rómát Hogy ki volt Parsifal, Robin Hood, Romulus és Remus, Héraklész, Tell Vilmos, Gilgames, a bolygó hollandi? Na és Ozirisz, a gólem meg Odüsszeusz? Legendás történetek, eredetmondák és vándormondák hősei ők - életük, tetteik és kalandjaik a világ gazdag mondakincsét gyarapítják

vagy inkább úgy mondhatnám: másvalaki volt. Romulus Popescu, akinek apja és bátyja ekkorra már meghaltak (az utóbbi 1913-ban, a románok győztes dobrudzsai Balkán-háborújában vesztette életét), végül beteljesítette apja, Octavian bosszúját. 1919. április 24-én, a debreceni be Szép, erős ifjak lettek, maguk is pásztorok. Társaik között hamarosan kitűntek bátorságukkal és okosságukkal. Törvényt szolgáltattak nekik, szembeszálltak a nyáj rablóival, felkutatták és hazavezették az eltévedt barmokat. Kettejük közül különösen Romulus tűnt ki vezetésre termettségével Mindenki ismeri Romulus és Remus történetét. A kegyetlen Amulius, Alba Longa (ez a városállam az Appennini-félsziget területén volt) királya álmot látott. Azt álmodta, hogy a lánya Rea Silvia szobájába belebegett egy hatalmas hímtag, közben egy hang ráparancsolt a leányra, hogy háljon együtt vele. A király fel akart ugrani, hogy megmentse a lányát, de nem. Mit volt mit tenni? Remus belátta, hogy az istenek bátyjának kedveznek, és jobban teszi, ha legalábbis színleg megnyugszik ebben a döntésben. A pásztorok istenn&jének, Palesnak ünnepére t(zte ki Romulus a város alapítását. A kötelez&szertartások elvégzése utá

Romulus - Az istenek kegyetlen játékosok. Nem kevesebbre mint Róma születése előzménytörténetének elmesélésére vállalkozott egy olasz sorozat, és az eddig látottak alapján nem is csinálják rosszul. Képzeljük el a kort, amikor az emberiség már túllépett az őskoron, de még előtte volt az ókori civilizációk. Összesen hét király váltotta egymást. A legelső Romulus volt, az utolsó három pedig: Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. Közülük a legjelentősebb Servius Tullius volt, aki a politikai jogok gyakorlását vagyonhoz kötötte. Az utolsó etruszk király hatalmát egy felkelés döntötte meg Romulus volt a római vezér, volt sok gondja néki éppen ezért. Nem volt nő még Rómában, csupa férfi állt ott tógában, krokodil könnyeket sírt a szerelemért. Jupiterhez fordultak a papok, és a vének gondoltak egy nagyot, rendeztek egy lakomát, hova családostól meghívták a szabin törzset, mely szomszédságban lakott Némelyek szerint Romulus Aeneas és Phorbas leányának, Dexitheának volt a gyermeke, és testvérével, Remusszal együtt csecsemőkorában hozták Itáliába. A kiáradt folyó vizében mindnyájan odavesztek, de az a csónak, amelybe a két gyermeket tették, váratlanul megakadt a szelíd lejtésű parton és megmenekült

Ki volt a Romulus rendszerben először - Romulans vagy

Ruszin-Szendi Romulusz az új parancsnok / Fotó: MTI Vasvári Tamás. Katonai pályafutását 1995-ben Tapolcán, az MH 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezrednél kezdte, ahol szakaszparancsnoki posztokon szolgált. Később Pécsen, Székesfehérváron, Tatán, Szolnokon, Debrecenben és Budapesten is látott el beosztásokat. 2014-től 2016. De Romulus, akiben több volt az értelem, és a makacsság sem uralkodott úgy rajta, mint Remuson. Így szólt: - Nincs ok a civakodásra, testvér. Mi magunk nem tudunk dönteni, bízzuk a döntést az istenekre. Menjünk ki holnap két különböző dombra, és amelyikünknek az istenek több madarat küldenek, annak legyen joga várost. A pásztorok istennőjének, Palesnak ünnepére tűzte ki Romulus a város alapítását. A kötelező szertartások elvégzése után hófehér bikát és hófehér tehenet fogtak ekébe, hogy barázdát húzva, Romulus ezzel jelölje meg a városfal helyét. Romulus, mielőtt megindult volna, ekképp fohászkodott

Ki volt Romulus és Remus anyja? - kvizlabirintus

Tan. Romulus első említése egy Rhomylos mint Aeneas fia említésében látható . Apja volt a Rhomos városalapítónak. Miután Plutarkhosz életrajza Romulus, Diocles a Peparethos tegye a mítosz írásba először. Nagyrészt az első római történész, kortársa, Fabius Pictor követte , ahol most római szempontból írta le a mítoszt. . Szövegét nem közvetítik. Tullus Hostilius Róma 7 királyának 3. helye volt , Romulus és Numa Pompilius nyomán . Kr. E. 673-642 között uralkodott. Tullus, hasonlóan Róma többi királyához, a legendás időszakban élt, amelynek feljegyzéseit a Kr. E. Negyedik században megsemmisítették Római történész, aki a Kr. E. Első században él Ki volt Romulus és Remus anyja? » Mi volt a neve Aphrodité és Ankhiszész gyermekeinek? » Hány hónapra zárta két gigász ifjú a háború istenét, Arészt egy rézhordóba a római mitológia szerint? » Ki volt a harc és a háború istene az ókori görög mitológiában? » Melyik római istennek nincs görög megfelelője?

Numa Pompilius római király életrajz

Ebben az időben volt egy palatinusi helység királya Evander, ki a monda szerint pár századdal Róma alapítása előtt a birodalom jövendő fővárosának központi dombján várat épített; mindazáltal semmiféle mythikus hagyomány sem jelzi, mikor pusztult el ez az arkádiai telep, hogy helyet adjon a Romulus alapította új városnak Rómának megalapítása után Romulus visszatért anyanyelvéhez, hogy felvegye a lakókat; a legtöbb követõ férfi volt. Annak érdekében, hogy megvédje a feleségeket az állampolgárai számára, Romulus ellopta a Sabine nőket egy olyan támadásban, amelyet a Sabine-nők nemi erőszaknak neveztek, és a Sabine-kúra királya. Játékosunk írta: A Végzetúr játék olyan, mint az ogre. Rétegekből áll. Bárhány réteget fejtesz is le róla, újabb és újabb mélységei nyílnak meg. Míg a legtöbb karakterfejlesztő játékban egy vagy több egyenes út vezet a sikerhez, itt a fejlődés egy fa koronájához hasonlít, ahol a gyökér a közös indulópont, a levelek között pedig mindenki megtalálhatja. Mars az ókori Róma egyik legfontosabb mitikus alakja volt, széles körben és számos formában tisztelték. Nemzői Jupiter és Juno, gyermekei pedig Romulus és Remus voltak - de róla nevezték el a március hónapot és a különös, titokzatos, vörös bolygót is

Honnan tudjuk, hogy Szent Pétert ott feszítették keresztre és a sírja is tényleg ott lehetett, ahol most van a bazilika? Számos ókori forrás tanúsítja, többek között Tertullianus és Eusebius keresztény történetíró is, hogy Pétert, Róma püspökét a Néró császár uralkodása alatti keresztényüldözések során, Kr. u. 64-ben keresztre feszítették A törvények és büntetések alapján milyen uralkodó volt Romulus? Mi jellemezte a római szemléletmódot a királyság korai időszakában? Nézz utána, hogyan függ össze a cliens kifejezés a magyar ambíció szóval! 2. Servius Tullius reformjai. Ki volt Servius Tullius? Milyen alapon osztotta fel Róma lakosait? Sorold fel az egyes. Egyszóval: a clienseket minden magán- és közjellegű háborgatástól meg kellett óvniuk. Ezzel szemben a cliensek feladata volt patronusaikat segíteni lányuk kiházasításában, ha a szülőknek nem volt elég pénzük. Ha patrónusuk, vagy annak fia hadifogságba került, ki kellett válatniuk A hadsereg fejlesztésének nincs céldátuma, ami zajlik, az egy lezárhatatlan folyamat része - jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz... PestiSrácok.hu 2021-06-12 Töb

Siena, a középkori városka - VilágutazóAz őskor és az ókor világa | Sulinet Tudásbázis

Salamon Ki kicsoda a Bibliában Kézikönyvtá

16. Mi a jellemző a tetrarchia intézményére, mikor alakult ki, és mi a jelentősége? 17. Foglalja össze, hogyan gyengült meg a római birodalom védekező és támadó ereje katonai szempontból a III. században! 18. Kik voltak, és milyen szerepet játszottak a római birodalom bukásában. Odoaker. Romulus Augustulus? Esszékérdése volt. Útiokmányait nobilis Johannes de Chesmicze névre állították ki. Itáliában, Janus versében Romulus városa szólítja meg az ismeretlen helyről jött vendéget, Guarino irtott ki gyökerestől.9 De még magában Rómában is a barbárság jutot Róma, Forum Romanum (2017) A Forum Romanum vagy, ahogy a rómaiak gyakrabban nevezték Forum Magnum (a mai Campo di Vaccino) az ókori Róma fő köztere, a Capitolium és Palatinus domb közötti tér volt, mely a kereskedelmi és politikai világ érintkezőhelyének számított. A terület eredetileg ingoványos hely volt, melyet Lucius Tarquinius Priscus király száríttatott ki és. A valóságban a latin törzsek alapították a Tiberis folyó melletti hét dombon Róma város alapítása a legenda szerint. Romulus és Rémusz ikrek voltak, madárjóslással döntötték el, hogy ki legyen az első király. Romulus lett Róma első királya i.e. 753-ban, úgy hogy megölte Rémuszt. Itáliai félsziget őslakosai Odoaker a legtöbb forrás szerint szkír volt, Edico szkír fejedelem fia (jóval kevesebb helyen rugi). Lehet hogy Attila bizánci követe is volt egy időben, erről még nem hallottam. A szkírek germánok voltak, a valószínűsíthető rokoni kapcsolatok miatt a hunok egyedüli szövetségesei Attila halála után

A latin divide et impera! kifejezés, magyarul oszd meg és uralkodj, a Római Birodalom politikai módszerét kifejező elv. Az elv értelmében az ellenfelek közül egyeseknek ígérve valamit, míg a többieknek nem, soraik megbonthatóak, így külön-külön könnyebben legyőzhetőek, illetve ellenőrzés alatt tarthatóak Ki volt a trójából menekülő férfi, akit a rómaiak az ősatyjuknak tartanak? Hányan voltak egy légióban a rómaiak? Milyen kapcsolat fűzte Julius Caesart Cleopátrához? Melyik provinciát hódította meg Augustus császár? Szekszárd és Nagytétény római kori neve. Milyen kapcsolata van Marcus Aurelius császárnak Esztergommal A hódításokhoz hadseregre volt szükség. A szegényebbek adták a légiókban* szolgáló katonák tömegét. A város életébe azonban nem volt beleszólásuk, ezért egyre elégedetlenebbek lettek. Tilta-kozásul kivonultak Rómából, és új várost akartak alapítani. Amikor a nép kivonult, az előkelők megijedtek. Ki fog dolgozni, h RÓMA ELSŐ VÉRTANÚI. Június 30. +64. Róma városának vértanúi a város égését (64. július 17--23.) követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak Romulus és Remus legendájához köthető követ találtak városhatárt - jelölte ki. Június 17-án bukkantak rá Róma történelmi központjában, amikor feltárásokat végeztek az Augustus császár mauzóleuma alatt futó szennyvízcsatorna áttelepítése előtt. volt a városfal mentén, ahol tilos volt mezőgazdálkodást.

Domain ekkora kulcsszóra releváns kivonat Kapcsolódó kifejezések Egyéb kifejezések a honlapról; 0m2.hu: Az ember bármennyi ideje dolgozik egy vállalatnál, érhetik meg A Vesta-szüzek az ókori Rómában Vesta istennő papjai voltak, a monda szerint Romulus és Remus édesanyja, Rhea Silvia volt az elődjük. Eleinte a hagyomány szerint a királyok, majd később a főpap, azaz a pontifex maximus választotta ki őket. Kezdetben négyen, aztán hatan voltak

Romulus volt a római vezér, volt sok gondja néki éppen ezért. Nem volt ő még Rómában, csupa férfi állt ott tógában, krokodilkönnyeket sírt a szerelemért. Jupiterhez fordultak a papok, és a vének gondoltak egy nagyot. Rendeztek egy lakomát, hova családostól meghívták a szabin törzset, mely szomszédságban lakott Romulus erőszakossága ugyan bizonyítható, de nem Róma volt az, ami szenvedett. Lássuk hát közelebbről is ezt a történetet! Számos más ismert elbeszélés között, amely egy másik mítoszkörhöz, a Hercules- (Héraklés) mondakörhöz csatolja az alapítási mítoszt, a trójai háborúból ismert Aeneas (Aineas) mondája vált.

Romulus Augustulus-t ki taszította le a trónról? - Válaszok a kérdésre. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit Romulus és Remus története. Hamarosan megfosztotta bátyját a királyságtól, de még ki is űzte Alba Longából. Numitornak volt egy szépséges leánya, Silvia (szilvia), akit Amulius parancsára Vesta (veszta) istennő papnőjének szenteltek. A Vesta-papnők erős szent fogadalmat tettek, hogy soha házasságra nem lépnek, s.

Óramágia Mesterfokon - ÓraMagazinOnlineAz ókori rómaiak | SutoriFogadalmuk megszegéséért brutális kivégzés járt: 6 évesenTóth Enikő - Portré - Theater OnlineRómai birodalom művészete ppt

Romulus lett Róma első királya. A Nyugat-Római Birodalom utolsó uralkodója Romulus Augustulus volt, aki valójában Flavius Romulus Augustus néven született. Ettől függetlenül elmondhatjuk, hogy a Római Birodalom története a Romulus névvel kezdődött és ért véget Új parancsnoka van a Magyar Honvédségnek: Ruszin-Szendi Romulusz korábban vezette a debreceni lövészdandárt, de járt Irakban és Afganisztánban is. Az új parancsnok fő feladata a térség meghatározó és ütőképes haderejének továbbépítése lesz - mondta a Magyar Honvédség új parancsnoka az M1 Ma reggel című műsorában A miskolci születésű katona végzettsége szerint tűzértiszt és földmérő mérnök, valamint a hadtudományok doktora. Szolgált Tapolcán, Pécsett, Székesfehérváron, Szolnok és Debrecenben is. A cívisvárosban a Bocskai dandár parancsnoka volt. Egyszer iraki, egyszer pedig afganisztáni misszióban vett részt Romulus alapította az ősi város magját, a Roma Quadrata-t. Ez a Palatinus körül kijelölt 4 nagy központi rész volt, amit augurok jelöltek ki, ez volt a négyszögletű Róma. E körül húzódott a Pomerium, a város szent határa, melyet Romulus hagyományos etruszk szertartás szerint ekével jelölt ki Az ókori legenda szerint a Romulus és Remus ikerpár apja maga Mars isten volt. A csecsemőket a Tiberis partján egy barlangban hagyták, ott talált rájuk a nőstényfarkas, amely tejével táplálta és megmentette a későbbi városalapítókat. Romulus és Remus között később ádáz viszály tört ki, és Romulus megölte Remust Patrizia Fortini régész szerint bölcs dolog fenntartással kezelni a felfedezést, az ókori források alapján viszont valóban a Forum Romanum ezen részén alakították ki Romulus sírját. A szakértők azt tervezik, hogy átfogó vizsgálat alá vetik a most feltárt nyughelyet